• Vi har bedrevet egen etterforskning i denne saken. Det viser seg at folk er livredde for å fortelle oss noe. Selv elementære ting sitter langt inne, sa advokat Steinar Wiik Sørvik i retten i dag.

Til tross for at dommer Bjørnestad innstendig oppfordret om korte kommentarer fra advokatene, hadde Wiik Sørvik mye på hjertet.

— Det er kanskje gjort flest DNA-funn som kan knyttes til min klient, Lars-Erik Andersen. De har sine naturlige forklaringer, mener Wiik Sørvik.

Han viste blant annet til funn på en ostepoppose.

— Man tror da ikke ranerne spiste ostepop på vei til Nokas, spurte advokaten syrlig.

Wiik Sørvik mener at han har nabge vitner som kan redegjøre for Andersens gjøren og laden hele helgen før ranet - men også på selve ransdagen.

— På morgenen ranet ble begått, lå Andersen på en sofa hos en kompis i Oslo, sa Wiik Sørvik.