Regjeringen sender neste uke på høring et forslag om å utvide unntakene hvorpå fedrekvoten kan overdras til partner. Forslaget innebærer også at det ikke skal være nødvendig å vedlegge dokumentasjon for å få innvilget overdragelse — og ingen stikkprøver for å se om kriteriene blir fulgt.

Får ikke Venstre-støtte

— Venstre vil ikke ha noen snikavvikling av pappakvoten. Og det oppfatter jeg vel egentlig at dette forslaget ligner veldig på, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun gjør det samtidig klart at dette er et forslag de ikke kommer til å støtte.

— Regjeringen må bare sende ting på høring som de mener er ideelle. Men dette er ikke noe vi støtter, fastslår hun.

- Bra med forenklinger

Et av argumentene til barne- og likestillingsminister Solveig Horne er at ordningen for foreldrepermisjon bør avbyråkratiseres.

— Jeg er veldig for at vi gjør det mindre byråkratisk fordi pappa-permen har vært veldig byråkratisk. Så det er bra å gjøre forenklinger på det, sier hun.

— Men regjeringen har en samarbeidsavtale med oss, fortsetter Skei Grande, og understreker at regjeringen er avhengig av støtte fra både Venstre og Kristelig folkeparti (Krf) for å få ting gjennom.

Regjeringens to samarbeidspartier ønsker å beholde fedrekvoten. Dette står også nedfelt i samarbeidsavtalen med regjeringen.

— Må føre kontroll

Ordlyden i avtalenmellom regjeringen og samarbeidspartiene innebærer at fedrekvoten settes til tiuker og at det åpnes for en «tillitsbasert unntaksordning etter objektivekriterier». Kriteriene i samarbeidsavtalen sammenfaller med regjeringens forslag, og innebærer forhold knyttet til sykdom, fars arbeidsledighet, arbeidsopphold i utlandet, selvstendige næringsdrivende, samt mors arbeidssituasjon.

Skei Grande mener imidlertid at dette ikke betyr at det ikke skal føres kontroll med om kriteriene blir oppfylt.

— Selv om det står ordet tillitsbasert så er det mange sosiale ordninger i Norge som er tillitsbaserte. Men det betyr ikke at vi ikke kontrollerer. Det betyr ikke at vi ikke har følger for dem som bryter avtaler, sier hun.

Opposisjonen reagerer

Også resten avopposisjonen har reagert kraftig på forslaget, etter at Aftenposten skrev omdet i går.

Stortingsrepresentantfor Arbeiderpartiet Jette Christensen mener dette i praksis er en avvikling avfedrekvoten og at regjeringen her bryter samarbeidsavtalen med Venstre og Krf.

— Det skal ligge noen kriterier til grunn, men det skal ikke etterfølges, sier hun, og mener det i praksis vil være problematisk å ta utpappaperm når mulighetene får å unngå det blir større.

— Det er mange menn som må ha den ballasten når de skal gå til arbeidsgiver ogfå pappaperm, sier Christensen.