ATLE BERSVENDSEN

— Han ble lettet, sa hans daværende advokat Rolf Nybakk i Nes herredsrett onsdag.

Fester retten lit til dette kan det reise tvil om hvorvidt Per Orderud da hadde noe motiv for å ta livet av foreldrene og søsteren, slik påtalemyndigheten mener han har medvirket til. Senere skal det imidlertid komme vitner som hevder at det ikke var noe forlik på gang rett før drapene.

Nybakk hadde Per Orderud som klient fra høsten 1997, og blant annet i rettssaken mellom Per og faren i herredsretten. Her vant Per, men i ettertid er det kjent at Per løy om en kontrakt med en falsk underskrift.

Etter tiden fra dommen og frem til tiden for trippeldrapet, arbeidet Nybakk videre med å få til en avtale om Orderud gård. Kristian Orderud ønsket å tilgodese datteren Anne Orderud Paust med en del av området, noe Per gikk imot.

Så døde Annes ektemann Per Paust. Nybakk sa at han og advokaten til foreldrene deretter på torsdag 20. mai i 1999 ble enige om at saken skulle forlikes. Det ble ikke inngått noen konkret skriftlig eller muntlig avtale om detaljene, men advokatene ble da ifølge Nybakk enige om at saken skulle forlikes og at man bare skulle komme tilbake til de økonomiske detaljene senere.

— Vi var enige, saken skulle forlikes, gjentok Nybakk flere ganger onsdag. Dette meddelte han Per Orderud i en kort samtale samme dag.

Fredag 21.mai hadde så Nybakk en lengre samtale med Per Orderud, hvor han gikk gjennom grunnlaget for forliksforhandlingene. Per skal på en stille måte ha gitt uttrykk for at han var glad tvisten var over, selv om han måtte betale noe for at søsteren Anne skulle få noe kompensasjon.

— Han var lettet, glad for at det var et forlik, sa Nybakk. Han sa at Per Orderud hadde et saklig forhold til faren i forbindelse med konflikten.

I morgen vil trolig advokaten til Per Orderuds foreldre fortelle at det ikke var noe forlik klart 20.mai i 1999, og at Kristian Orderud tvert imot ville gå videre til lagmannsretten for å anke dommen fra herredsretten.

Tvisten om Orderud gård går langt tilbake, og er det påtalemyndigheten mener er grunnlaget for trippeldrapet. Tidligere i dag har det kommet frem at foreldrene til Per Orderud skal hele tiden ha erkjent at sønnen skulle ha gården, men gjennomføringen av overtakelsen strandet fordi Per skal ha nektet å gi søsteren en del av gården.

Advokat Espen Kolding, som var advokat for Per Orderud sommeren 1997, sa i retten tidligere i dag at han synes Per viste liten vilje til å løse gårdskonflikten.

I Nes herredsrett i dag sa han at det hele tiden lå klart at foreldrene ville gi Per gården, men at de ville at datteren Anne skulle få et av de fire husene på gården, eller en liten del av tomtearealet. Det skal Per ha nektet for.

— Han mente det av hensyn til seg og sin kone, eventuelle barn og driften av gården, at han måtte ha hele gården. Å overta gården hadde han vært innstilt på hele livet, så opplever han at faren utsetter dette hele tiden, sa Kolding i dag.

Advokaten sa også at han aldri har opplevd maken til anspent forhold mellom far og sønn, som mellom Per og faren Kristian Orderud. Blant annet unnlot Per å møte på et forliksmøte sommeren 1997, noe som skuffet faren. Overfor Kolding skal foreldrene da ha sagt at Per skulle ha gården, men at Anne også burde få noe.

-En klassisk norsk gårdstvist-, som sorenskriver Trond Våpenstad kalte det i retten i dag.

Per ville ikke at søsteren skulle ha en del av det han så på som sin rettmessige arv, og noe som han trengte for å drive gården. Per Orderud skiftet advokat i september 1997, og da tok advokat Rolf Nybakk over. Per saksøkte foreldrene. Det endte med en rettssak som Per Orderud vant. Men faren anket altså saken til lagmannsretten.

Nå er det uenighet om det ble inngått et forlik 20.mai i 1999.

Natt til 22.mai ble så Pers far, mot og søster skutt og drept.