Det sa han i Gulating lagmannsrett tirsdag. Han var stevnet som vitne av aktoratet.

David Toska navnga vekteren i åpen rett i sin forklaring i Gulating lagmannsrett 9. oktober. Han forklarte at 26-åringen hadde gitt ham mye informasjon om NOKAS.

Bare én time etter at Toska navnga 26-åringen, ble han pågrepet og siktet for medvirkning til grovt ran, men nekter straffskyld.

Presset I lagmannsretten tirsdag gjorde han det klart at han ikke ville gi noen forklaring i retten. Siden han er siktet i saken har han ingen plikt til å forklare seg.

Men etter press svarte han på spørsmål fra David Toskas forsvarer Øystein Storrvik.

– Det å bære på det jeg gjorde så lenge, og ikke kunne si det til noen – jeg klarer ikke å beskrive hvordan jeg hadde det inn i meg. Jeg er glad det er over, at Toska sa det var meg, sa 26-åringen.

Han bekreftet at det var hans kamerat Thomas Ingebrigtsen, som er tiltalt i NOKAS-saken, som formidlet kontakten med Toska.

– Ikke informant Toska sa i sin forklaring i oktober at han mente 26-åringen hadde spilt på to hester, altså at vekteren hadde gitt informasjon til politiet. Dette benektet 26-åringen tirsdag.

– Jeg har aldri gått til politiet med dette. Det hadde jeg aldri tort, sa han på spørsmål fra Storrvik.

I tiden før vekteren ble navngitt var det medieoppslag om at Toska hadde hatt en informant før NOKAS-ranet. Vekteren fortalte at han etter presseoppslagene hadde gått til sin arbeidsgiver og fortalt at han ikke hadde noe med saken å gjøre, og at han derfor fikk fortsette i vekterjobben som normalt.

Aktor skal tirsdag lese opp 26-åringens politiforklaringer ettersom han ikke vil gi noen forklaring i retten.

HANSEN, ALF OVE