Sverige:

  • Billig barnehageplass for alle
  • Karensdag, men ubegrenset sykelønnsordning
  • Høy skatt

— Det blir ofte til at vi tar noen blingser, sier Erika Bladh Danielsson og smiler nesten unnskyldende.

Læreren og tobarnsmoren i småbyen Skövde nesten 20 mil utenfor Göteborg trenger likevel ikke bekymre seg for matstellet til guttene på fem og tre år.

1260 - inkludert mat

Barnehagen serverer varm lunsj i tråd med svensk mattradisjon. Svette skiver med mellomleggspapir er en ganske særnorsk greie.

Prisen, 1260 norske kroner, for fulltids barnehage inkludert mat er under halvparten av norsk barnehagepris. Svenskene har fullt ut gjennomført sin maksprisreform.

— Har den pressede prisen gått ut over kvaliteten på barnehagen?

— Jeg har ikke sett noen forandring, sier Erika.

Heller ikke er det noe problem å få barnehageplass. Garantien sier at innen fire måneder skal alle ha et tilbud på bordet - ett eller annet sted i kommunen.

Boligkarusellen

Erika og Christer Bladh Danielsson bor med Jacob og Filip i en lavblokk i utkanten av Skövde. Leiligheten eier de selv, slik stadig flere svensker eier sin egen bolig.

Lokket av et Europas laveste rentenivå har svenskene kastet seg på boligkarusellen. Historien går i borettslaget om tre roms leiligheter som selges for svimlende 700.000 norske kroner.

— Jeg vet at nivået er et helt annet i Norge, skynder Christer å legge til.

Bolig er største utgiften i familiebudsjettet.

Christer og Erika har valgt kombinasjonen leilighet og sommerbolig ved Vänern, drøyt fire mil unna, i stedet for å kjøpe enebolig. Erika har fortsatt sin lange lærerferie. Et sommerhus så kort unna gjør det mulig for Christer å pendle til sin datajobb.

Han har fem uker ferie, som er det vanlige i Sverige.

Smutthullet

Sykelønnsordningen er rausere i Norge enn i Sverige, i hvert fall ved første øyekast. Erika og Christer blir trukket for en dags lønn blir de syke. Sykelønnsdekningen er 80 prosent av lønnen. Til gjengjeld løper den uten tidsbegrensning.

— Synes dere Sverige skulle tatt etter Norge og gitt 100 prosent sykelønn uten karensdager?

— Jeg vet ikke, da hadde nok fraværet steget. Vi snakker jo allerede om at sykefraværet er høyt i Sverige, sier Christer.

Svenske småbarnsforeldre har riktignok et kjempestort smutthull. Foreldre kan være hjemme med syke barn inntil 60 dager i året - uten å bli trukket i lønn.

— Det utnytter nok noen, sier Erika og legger til med en liten latter: - Under elgjakten er det fryktelig mange syke barn!

Egen pensjonskonto

Svenskene har allerede gjennomført sin pensjonsreform. Den førte blant annet til at samtlige arbeidstakere har fått sin personlige pensjonskonto.

2,5 prosent av den samlede pensjonspremien på 18,5 prosent går til denne individuelle pensjonskontoen, som folk selv kan velge forvalter av. En gang i året kommer «det oransje kuvertet» - oversikten over utviklingen på kontoen.

— Er dere bekymret over om pensjonene rekker når den tid kommer?

— I perioder, når kuvertet kommer og vi ser minustegn på utviklingen, sier Christer.

Erika, som er lærer, har ingen pensjon utover den felles folketrygden. Hun har derfor startet egen pensjonssparing. Christer har en tjenestepensjon, i likhet med mange i privat næringsliv.

Erika trives med sin lærerjobb, men skulle ønske yrket hadde høyere status. Svenske lærere er lavtlønte, for eksempel har store grupper av sykepleiere bedre betalt.

Den lave lønnen viser igjen på rekrutteringen til læreryrket. Altfor få vil bli lærere, forteller Erika.

- Kommunens ansvar

Besteforeldrene i familien Bladh Danielsson bor i og ved Skövde. - Hva skjer hvis de blir pleietrengende, er det deres ansvar å ta vare på dem?

Erika rister på hodet. Det går ikke med to fulle jobber og fire mennesker i en liten leilighet. En slik tanke er fremmed. - Nei, det må kommunen ta seg av, sier hun.

— Hva er, etter deres mening, viktigste jobben å gjøre for svenske politikere?

Erika og Christer tenker seg om før de svarer, litt ulikt:

— Eldreomsorgen, sier Erika: - Alle vet at det ikke alltid er sånn at de gamle får hjelp den dagen de trenger det.

— Skattetrykket, mener Christer. - Jeg har tidligere drevet eget firma og vet at svenskene dobbeltbeskattes på flere hold.

<b>LEKEN KVELDSSTUND: </b>Jacob (5) og Filip (3) kaster seg rundt ute på stuegulvet, mens mamma og pappa, Erika og Christer Bladh Danielsson morer seg over guttenes ablegøyer.<br/>FOTO: JAN M. LILLEBØ