Absolutt ikke, mener gruppen av sju-åtte unge mennesker som protesterte utenfor Cirkus Merano i går.

Køen av voksne og barn ség inn porten på sirkuset mens de skottet bort på demonstrantene fra organisasjonen Noah — for dyrs rettigheter. «Ler du av dyrs lidelser?» var spørsmålet de ble konfrontert med på en av plakatene.

Jan Magnus Weiberg-Aurdal deltok i demonstrasjonen, som var rettet mot sirkus generelt, ikke spesielt mot Cirkus Merano.

— Ja til sirkus uten dyr, er vårt motto. Det oppsummerer hva som er vårt ønske. Vi mener det er prinsipielt galt å holde dyr fanget for vår underholdnings skyld.

— Hvilke dyr mener du har det verst?

— Alle har det egentlig verst. Sirkusene har dyr som verken hører hjemme i fangenskap eller i norsk klima. Elefanten er blitt et slags symbol på dette. Den blir transportert rundt i trange lastebiler på norske veier.

Weiberg-Aurdal forteller at han har gått rundt på sirkus selv, og mener å kunne konstatere at dyrene lider.

— Noen tror at dyrene liker det de holder på med. Slik er det ikke. Det er også avdekket at sirkusdyr blir lært opp gjennom timevis med brutal, tvangsmessig trening.