— Dette er autorisert lekkasje. Jeg skjønner ikke hvordan det kan skje, sier rektor Rune Landro ved Alvheim skule i Øygarden.

Han fikk hakeslepp da en av lærerne hans fortalte fra et kurs om nasjonale prøver nylig.

Lærerne fikk der beskjed om hvilke tekster elevene på fjerde trinn vil bli prøvd i på leseprøven 4.mai. De fikk også se oppgavene av kursholderen fra Utdanningsdirektoratet, som har det praktiske ansvaret for prøvene.

- Feige lærere

— Dette er juks i forhold til det som var meningen med prøvene, å måle elevenes kunnskapsnivå og gjøre det lettere å gi dem tilpasset opplæring, sier rektor.

Han mener dette skaper en svært vanskelig situasjon for lærerne. Bruker de opplysningene i forberedelsene til prøven, blir ikke elevenes reelle kunnskapsnivå målt. Bruker de ikke informasjonen, risikerer skolen å komme dårlig ut når skoler i ettertid rangeres.

- Rystet over kursingen

Rektoren ved Alvheim skule har sendt en krass e-post til utdanningsminister Kristin Clemet der har kritiserer departementet.

Han har ikke fått svar fra departementet, som tidligere har kritisert Elevaksjonistene for å legge ut mange nasjonale prøver på internett i forkant, slik at elevene kan øve seg.