– Regjeringen er så svekket at det er nødvendig for mange enkeltstatsråder å vise smørsiden. For å komme på offensiven bruker den lekkasjer fra statsbudsjettet, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner til NTB.

– Egentlig juks

– Det er egentlig juks. Lekkasjene sier veldig lite om statsbudsjettet totalt fordi vi ikke får noen informasjon om hvordan løftene skal dekkes inn, eller med andre ord hvem som skal betale. Statsrådene og statsministeren forteller bare halve sannheten om budsjettet, baksiden får det offentlige ikke innsyn i på forhånd, legger han til.

Sanners konklusjon er at lekkasjene sier mer om regjeringens svekkede posisjon enn om budsjettets totalitet.

Han mener også at alle lekkasjene er med på å undergrave respekten for statsbudsjettet, blant annet fordi budsjettet er en helhet og ikke en serie enkeltposter.

–Utidige lekkasjer

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter finner alle lekkasjene utidige. Som Sanner tolker han det slik at regjeringen er i en slik posisjon at den har behov for å lekke godbiter på forhånd.

Han vurderer det slik at regjeringen regner med å ha mer igjen for å smøre det positive ut over en lengre periode.

– Regjeringen regner vel med at det negative som kommer fram i budsjettet fredag, lettere går hus forbi hos folk flest, sier han.

Hagesæter sier ellers at det er oppsiktsvekkende at lekkasjene i år skjer helt åpenlyst.

– Statsrådene legger ikke skjul på hva de driver med. Dette skjer kanskje fordi vi har en flertallsregjering som vet at det den kommer med blir vedtatt i Stortinget. Tidligere mindretallsregjeringer måtte skjele til at forslagene kunne bli endret eller nedstemt i Stortinget. En slik risiko eksisterer ikke i dag, sier Hagesæter til NTB.