En arbeidsgruppe ledet av Hans Petter Aarseth, lederen i Den norske lægeforening og divisjonsdirektøren i Sosial— og helsedirektoratet mener at taushetsplikten som hovedregel hindrer leger i å gå til politiet ved mistanke rundt spedbarns død, ifølge TV 2.

– At helsepersonell har en tilnærmet absolutt taushetsplikt, kan ikke være riktig! Rettskilder underbygger ikke Helsedirektoratets oppfatning! skriver riksadvokat Tor-Aksel Bush i hastebrevet.

Ville ikke ha råd fra juseksperter

Arbeidsgruppen har utredet innføring av åstedsundersøkelser når babyer dør i regi av helsevesenet. Til tross for Riksadvokatens anbefaling har ikke arbeidsgruppen latt juseksperter uttale seg om synet på taushetsplikten kan være feil.

– Forslaget ble avvist av Helsedirektoratets medlemmer. Begrunnelsen var at lovforståelsen oppfattes som klar, står det videre i brevet fra Busch til Helse- og omsorgsministeren.

Han vil ikke kommentere saken til TV 2. Det vil heller ikke helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

– Horribelt

Barneombud Reidar Hjermann kommenterer derimot sin bekymring, og synes det er merkelig oppførsel av helsetoppene.

– Dette synes jeg er veldig merkelig. Det er klart at prestisje aldri må ligge i veien slik at vi ikke finner de riktige svarene i så viktige saker som dette, sier han.

Generalsekretær i Landsforeningen uventet barnedød synes også saken er alvorlig.

– Vi synes det er ganske så horribelt at man kan mene at man skal beskytte drapsmenn mot rettsforfølgelse av hensyn til taushetsplikten, sier Trond Mathisen.