Tre leger og en farmasøyt gikk gjennom medisinbruken til beboerne. Dataene ble samlet inn i 1997 og publisert i år i Quality and Safety in Health Care, et tidsskrift under paraplyen til det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet British Medical Journal.

Førsteamanuensis Jørund Straand ved Institutt for almenmedisin ved Universitetet i Oslo er en av de fire ekspertene bak undersøkelsen. Ifølge ham er hovedårsaken til problemene for få leger og for mange pasienter.

— Legene får kort tid på sykehjemmene, ofte bare noen timer i uken. Derfor skriver de ut mye av medisinene på grunnlag av opplysninger fra annet helsepersonell, ofte ufaglærte. Mange sykehjem er preget av gjennomtrekk og mangel på kvalitetssikring, sier Straand til BA.

Direktør ved Bergen Røde Kors Sykehjem, Britt Hysing-Dahl, sier til Bergens Tidende at hun ikke kjenner seg igjen i situasjonen som beskrives i undersøkelsen.

— Jeg har ikke lest rapporten ennå, men mener at våre pasienter får den medisinske behandlingen de trenger. En fleksibel legeordning sørger for det, sier Britt Hysing-Dahl til BT.

Hysing-Dahl kan ikke uttale seg om hvordan det var i 1997 da undersøkelsen ble gjennomført, men forteller at sykehjemmet i dag har høy kvalitet på medisinskfaglige tjenester.

En undersøkelse gjennomført blant sykepleierne ved Bergen Røde Kors Sykehjem av SINTEF tidligere i år bekrefter dette. Der kom det frem at de fleste var fornøyde med legetjenesten. Men direktøren mener at det nok kan være et problem andre steder.

— Det er helt klart en underdekning av leger ved norske sykehjem, og vi er veldig glade for at dette nå får oppmerksomhet, sier Hysing-Dahl.

Også styrer ved Nykirkens alders- og sykehjem, Sønneve Teigen, kjenner til problemet, men sier det ikke er representativt for situasjonen ved Nykirkens alders- og sykehjem.

— Tilsynsordningen for lege dekker dagens behov på vårt alders- og sykehjem, men vi er ganske små, påpeker hun overfor BT.

Teigen mener beboerne får den medisinske behandlingen de trenger. Hvis noen trenger ytterligere behandling, henvises de videre.

– Det er uansett tilsynslegene som har ansvaret for hvilke medisiner som gis til beboerne, pleierne står kun for selve utleveringen, sier Teigen.