NHH-professoren tok et kraftig oppgjør med tradisjonelle oppfatninger om hva som er verdiskapning da han torsdag deltok på den årlige konferansen som studenter i sammenliknende politikk arrangerer i Bergen.

Normans foredrag artet seg som en sammenhengende korreks til alle — ikke minst i Høyre - som først og fremst forbinder «verdiskapning» med utnytting av naturressurser og produksjon av varer. Han mente at det ga et skjevt og ufullstendig bilde når man i det politiske miljø så ofte hevder at «verdiskapningen skjer her vest».

— Vi kan ikke hevde at noe er mer verdiskapende enn andre ting. Alt henger sammen. Viktigere enn alt annet er arbeidskraften. Den utgjør minst 80 prosent av nasjonalformuen, fortsatte den tidligere arbeids- og administrasjonsministeren.

Uføre kan brukes

Han brukte flere tall for å illustrere og underbygge sin påstand:

  • 642.000 mennesker i yrkesaktiv alder er av ulike grunner ikke i jobb, men ønsker å være det. Totalt «koster» disse opptil 260 milliarder kroner i tapt verdiskapning.
  • Hvis vi fikk mobilisert halvparten av denne arbeidskraftreserven, ville verdiskapningen øke med det dobbelte av det staten bruker av oljeinntekter.

Professoren og eks-politikeren pekte på at norsk næringsliv har vært imponerende flink til å effektivisere og rasjonalisere, men vi har ikke på langt nær vært like flinke til å sette de ledige hender til andre viktige oppgaver i samfunnet.

Og hvilke oppgaver? Norman mente, som et eksempel, at det er bedre at folk som i dag er uføre og gjerne bare sitter og drikker kaffe med venner eller venninner, heller får lønn for å gå og drikke kaffe sammen med gamle og syke som trenger en oppmuntring. Mange som er uføre kan brukes til mye nyttig arbeid.

Sekstimers dag?

Norman ville ikke avvise sekstimersdagen, selv med full lønnskompensasjon, men han håpet at de som går i bresjen for en slik reform også vil slåss for å gi en håndsrekning til de 642.000 som ufrivillig er havnet utenfor arbeidslivet.

Han mente ellers at vi bør slutte å betale disse trygd, men tvert imot gi dem lønn for å bli enda mer motivert for å skaffe seg arbeid.