— Gerd-Liv Valla er en kriger. Hun er en løve. Hun er en ridder med lansen nede, klar til angrep. Når Valla er på krigsstien tar du ikke en konflikt med henne. Det taper du på, sier Lerø.

— Ledelsens evne til å håndtere konflikter er meget dårlig. De er ikke i stand til å ta inn over seg noen som helst selvkritikk, men fremstår som en kollektiv ledelse som handler og gjør det «riktige», omtrent som det gamle partibyrået vi kjenner fra helt andre land, sier Lerø.

— De velger å støtte Gerd-Liv Valla som leder, og kunne ikke gjort noe annet. Hvis det slår sprekker i ledelsen vokser konflikten, og det blir enda verre, sier Lerø.

Dessuten tror han mange er redd for LO-lederen. Unntaket heter Ingunn Yssen, som ifølge Lerø er den eneste som tør å ofre sitt eget skinn.