— Læreryrket er det fremste og viktigste kunnkapsyrket vi har. Da er det dramatisk at statusen har sunket så dramatisk de siste årene. Dersom vi skal ha de klokeste hodene i landet til å søke læreryrket må vi øke statusen til læreryrket, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Vil ha fem år

Ny forskning ved NHH viser at lærernes kunnskapsnivå har sunket dramatisk de siste årene. Bergens Tidende skriver i dag at mange lærere fristes av høyere lønn i næringslivet.

— Vi må øke statusen til læreryrket ved å utvide lærerutdanningen til 5 år og ved å satse langt mer på etter- og videreutdanning av lærerne enn det regjeringen legger opp til i dag, sier Venstres leder.

- Må gjenreise respekten

Hun viser til at kun 1600 av i alt 4000 søkere fikk tilbud om videreutdanning i år. Venstre viser for øvrig til at en rekke fagorganisasjoner – bl.a. Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund – ønsker at lærerutdanningen skal være en 5-årig mastergradsutdanning

— Det handler om å gjenreise respekten for læreren, sier Skei Grande og viser til at kompetanse og utdanningsnivå henger sammen med både status og lønnsnivå.

Skei Grande viser til at Venstre gjentatte ganger har fremmet forslag i Stortinget om å utvide lærerutdanningen til 5 år og å øke adgangen til etter- og videreutdanning, men at forslaget er blitt avvist av kunnskapsministeren og regjeringen