• Det ville vært håpløst om vi skulle la oss påvirke av slike forhold. Vi lar oss ikke tvinge.

Det sier avdelingsdirektør Willy Nesset i Domstoladministrasjonen (DA). Han vil ikke kommentere bruken av Sunnanå i klagebrevet fra Husby.

— Jeg har egentlig ingen kommentar til det. Det får stå for Husbys regning. Det hadde ikke innvirkning på vår beslutning om til slutt å si ja, sier han.

- Ingen kommentar

— Noen vil oppfatte det som at han truer med kritisk medieomtale i NRK?

— Det har jeg ingen kommentar til.

— Husby sier selv at han gjorde det for at Domstoladministrasjonen ikke skulle dumme seg ut med et negativt vedtak. Hva synes du om det?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere.

— I avslaget sto det at vedtaket ikke kunne påklages. Hvorfor ble vedtaket likevel omgjort?

— Vi står fritt til å vurdere eventuelle nye opplysninger. Det skjedde i denne saken, sier han.

- Vil ikke kommentere

En av årsakene til at DA opphevet vedtaket er at mandatet ble endret betydelig. Blant annet sto det ikke noe om å se etter mulig straffbare forhold.

I rapporten konkluderer imidlertid granskerne med at Redningsselskapet bør politianmelde fire personer.

— Er ikke det «å ta stilling til om det foreligger straffbare forhold»?

— Vi etterprøver ikke kvaliteten på det arbeidet som er gjort. Derfor vil jeg ikke kommentere resultatet av granskingen. Vår oppgave er utelukkende å si ja eller nei på forhånd.