Dette betyr at regjeringen går med på at Norge er forpliktet til et CO2-kutt på fra 15 til 17 millioner tonn i 2020 når skog er inkludert. I klimameldingen la regjeringen opp til et nasjonalt kutt på fra 13 til 16 millioner tonn.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier at klimaforliket gir Norge en langsiktig klimapolitikk som kan bestå uavhengig av skiftende regjeringer.

– Med regjeringens klimamelding la vi set solid grunnlag som vi nå har bygd videre på gjennom et forlik med de tre opposisjonspartiene, sa han da forliket ble presentert.

Karbonnøytralt 2030

Klimaforliket betyr at Norge åpner for å fremskynde målet om å bli et karbonnøytralt samfunn fra 2050 til 2030.

Forliket betyr ellers at avgiften på autodiesel og bensin går opp. Diesel med ti øre literen, mens bensinavgiften går opp med fem øre.

Forskning på fornybar energi skal trappes kraftig opp med 70 millioner kroner i år, 300 millioner til neste år og til minimum 600 millioner kroner i 2010.

De offentlige bidragene til forskning på fornybar energi skal opp på samme nivå som offentlige tilskudd til oljeforskningen.

Innsatsen for å stoppe avskoging i utviklingsland økes med om lag 3 milliarder kroner årlig.

Det settes av 150 millioner kroner til et demonstrasjonsprogram for utvikling av havvindmøller og andre umodne energiteknologier.

Belønningsordningen for storbyer som satser på kollektivtransport blir fordoblet under forutsetning av at det inngås bindende avtaler om tiltak for å redusere biltrafikken.

Bevilgningene til jernbane vil bli økt med 250 millioner kroner neste år. På statsbudsjettet for 2009 skal det settes av 50 millioner kroner til Transnova som er et prøveprosjekt for å bidra til å redusere klimautslippene i transportsektoren.

Grønne sertifikater

Avtalen betyr også at regjeringen gjenopptar forhandlingene med Sverige om grønne sertifikater for fornybar kraftproduksjon. Hvis man ikke lykkes med dette innen 1. juli 2008, skal regjeringen komme tilbake med et forslag til omlegging av ordningen med fornybar elektrisitet. Denne ordningen skal legge til rette for utbygging av like mye fornybar kraft som en iordning med grønne sertifikater ville gitt.