— Bistandsapparatet har en lang vei å gå for å samarbeide godt nok seg imellom for å gi best mulig hjelp, sier Erik Oftedal, direktør for arbeid og aktivitet i NAV.

Problemet, mener han, ligger i at ansvaret ligger hos flere parter: Kommunehelsetjenesten, sosialtjenesten, NAV, skoler og andre.

— NAV har ikke ansvaret for det samlede tilbudet. Vi arbeider systematisk for å frigjøre ressurser slik at de som trenger det mest, får hjelp.

— Mange brukere oppfatter det ikke slik?

— En del av papirmøllen skyldes et stort og omfattende regelverk. Regelverket er politisk bestemt. Mange av våre brukere får en voldsom omkastning i livet sitt, økonomisk, formelt og sosialt. Det kommer mange i en sårbar situasjon inn på et NAV-kontor. Det er derfor vi ønsker å tilby en fast kontaktperson for langvarige brukere, sier Oftedal.

Han tror mye av kritikken mot NAV skyldes gamle tider.

— Erfaringen til for eksempel Landsforeningen for trafikkskadde må være akkumulert over tid, også fra før NAV-reformen. Mindre enn halvparten av våre kontor er blitt etablert. Ambisjonen er å samle bistanden ett sted, sier Oftedal.