Brunstad peker på at det er stor overproduksjon av melk som eksporteres med store subsidier til utlandet som ost.

– Det er klart at dette ikke er samfunnsøkonomisk fornuftig, og støtten til eksport vil bli stoppet gjennom WTO innen rimelig kort tid, sier han til Dagens Næringsliv.

Forskeren, som regnes som en av landets fremste på jordbrukspolitikk, mener å ha beregninger som viser at landbruksproduksjonen i Norge i hovedsak kan opprettholdes, selv om antall bønder reduseres fra dagens 60.000 til 20.000.

– Jeg sier ikke at dette er ønskelig, bare at det er mulig, sier han.

Brunstad tror at den totale støtten kan halveres fra dagens nivå, samtidig som de viktigste målene i landbrukspolitikken – som jordvern og ivaretakelse av kulturlandskapet – opprettholdes.