• Legg litt arbeid og energi ned i å lage nettverk, råder sjefpsykolog Øystein Sandven.

Rundt 15 prosent av studentene er ensomme, ifølge Studentenes helse— og trivselsundersøkelse 2010.

— De aller fleste studenter trives. Men for den gruppen som opplever ensomhet er dette et stort problem, sier Sandven, som er sjefpsykolog ved Studentenes Psykiske Helsetjeneste.

Ensomhet, manglende tilhørighet og redusert livskvalitet påvirker også opplevelsen av mestring og studieprogresjon.

Sårbar for helseplager

— Det er en klar sammenheng mellom godt sosialt nettverk og generell helse og velvære. Sosialt nettverk er en buffer mot psykiske plager, fastslår sjefpsykologen.

- Kan man bli syk av ensomhet?

— Ensomhet øker sårbarhet for å utvikle psykiske plager og plager av mer psykosomatisk karakter. Psykosomatiske plager kan for eksempel være hodepine, muskel- og skjelettplager, og mage- og tarmplager. Men det er jo ikke slik at alle ensomme får plager, poengterer han.

Ensom i fellesskap

Ensomhet kan oppleves ulikt fra person til person, og er ikke ensbetydende med å være alene.

— Ensomhet kan være opplevelsen av ikke å ha nære relasjoner man kan støtte seg til. Sosial ensomhet innebærer at man ikke har et sosialt nettverk å spille på. Man kan også føle seg ensom selv om man er sammen med mange andre og har et nettverk. Ensomheten er da kanskje mer av følelsesmessig karakter, sier han.

Råd til politikeren

Psykologen mener det er viktig å videreutvikle velferdstilbud på studiestedene.

— De er viktige særlig for studenter som er i en sårbar overgangsfase og som trenger en god start på voksenlivet. Politisk er det viktig å satse på dette. Vi har mye igjen for å forebygge, mener han.

Råd til ensomme

— Det er viktig at du er tenker gjennom hva du gjør for å komme i kontakt med andre, sier Sandven.

— Benytt deg av de tilbudene som er, vær aktiv i fadderuken, meld deg på aktiviteter. Det finnes mye man kan være med på som kan gi sosial uttelling, for eksempel forskjellig organisasjonsarbeid, studentidrett, aktiviteter på Kvarteret med mer.

— Ha et bevisst forhold til hvordan du bruker fritiden og jobb frem et sosialt nettverk.

Når situasjonen er blitt vanskelig, råder han:

— Ta i bruk de hjelpetilbudene som finnes. Studentsamskipnaden i Bergen har studentrådgivning og psykisk helsetjeneste. Fra januar kommer det også en legetjeneste rettet spesielt mot studenter. Disse tilbudene reduserer ikke i seg selv ensomhet, men noen ganger kan en gjennom kontakt få avklart forhold som er med å etablere eller opprettholde opplevelse av ensomhet.

Venneklubb i Bergen

I BT i dag kan du lese om Steinar Halleland som vil skape fellesskap for ensomme. Da han flyttet til Stavanger i forbindelse med ny jobb, sto han uten nettverk. Til slutt sto han frem i Stavanger Aftenblad. Resultatet ble en venneklubb, som han nå vil spre til Bergen.— Det er ikke lett når den eneste du har å snakke med er kassedamen som sier hei i butikken, sier Halleland til BT.

Dette tiltaket er ikke rettet mot studenter, men Sandven kommenterer det slik:

— Jeg kjenner ikke detaljene i dette, men tenker generelt at alle tiltak som er rettet mot å komme i kontakt med andre, og å gjøre ting sammen med andre, vil være nyttig for å bøte på ensomhet.

— Ha et bevisst forhold til hvordan du bruker fritiden og jobb frem et sosialt nettverk, sier sjefpsykolog Øystein Sandven.