• Jeg tror grensen er nådd for hva kommunen kan pålegges av nye plikter. Gjør barnehagene til statlige virksomheter, foreslår forsker Anne Lise Fimreite.

Fimreite, som er førsteamanuensis ved institutt for administrasjon og organisasjon og forsker ved Rokkan-senteret, er levende opptatt av kommunenes ve og vel.

Likevel er hun enig med private barnehageeiere som ønsker seg direkte statlig finansiering av barnehagene. I fredagens BT advarte styreleder i Stiftelsen Husmødrenes Barnehager mot å la barnehagefinansieringen inngå i kommunenes frie inntekter.

— Kommunene har en tendens til å si ja til alle oppgavene de blir tilbudt. Flere oppgaver gir mer makt. Samtidig handler lokalpolitikken i altfor stor grad om å si nei og kutte ned, når kommunens økonomiske handlingsrom er så lite. Det gjør noe alvorlig med folks tillit til det politiske system, sier Fimreite og legger til:

Bytte med skole?

— Barnehager er i dag en frivillig kommunal oppgave. Kommunene bør ikke få dette som en ny lovpålagt plikt uten samtidig å bli lettet for en annen plikt. Skole eller sosialhjelp, for eksempel.

I spørsmålet om å gi stat eller kommune styringen med barnehagefinansieringen har regjeringen og opposisjonen hvert sitt standpunkt.

Fimreite mener finansieringsformen ikke kan ses løsrevet fra lovgivningen rundt barnehagetilbudet. Blir løsningen, som opposisjonen foreslår, å gi barn en lovfestet rett til barnehage, er det naturlig å la pengene følge barnet som et direkte statlig tilskudd.

Regjeringens løsning er en lovfestet plikt for kommunene å tilby barnehageplass. I så fall bør kommunene styre pengene, påpeker Fimreite.

Irritert statsråd

Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) irriterer seg over Private Barnehagers Landsforbund, som etter hennes mening, underslår viktige fakta. PBL oppfordrer barnehageeiere og foreldre til å protestere mot regjeringens løsninger.

— De private barnehagene har fått gjennomslag for mye. Først og fremst har vi gått mot den ødeleggende maksprisen, som etter vår mening ruinerer de private barnehagene.

I tillegg vil vi lovfeste en plikt for kommunene til å behandle private og kommunale barnehager likt.

— Hva da hvis kommunene struper alle barnehagene - både de kommunale og private?

— Det har vi tillit til at kommunene ikke gjør. Når vi vil gi kommunene styringen med barnehagemidlene, henger det sammen med et større ønske om å gjenreise det lokale selvstyre og fjerne en rekke øremerking av midler, sier statsråd Laila Dåvøy til Bergens Tidende.