• Vi må åpne døren for mennesker fra hele verden som ønsker å skape seg et bedre liv i Norge. Det er en ærlig sak å være lykkejeger.

Venstre-nestleder Olaf Thommessen fastslår at «uten innvandring, stopper Norge».

Partiet vil åpne for arbeidsinnvandring i stor skala. Også mennesker utenfor EØS-området skal kunne få arbeids— og oppholdstillatelse i Norge. Venstre mener mange av asylsøkerne i virkeligheten er mennesker som søker et bedre liv for seg og sine familier.

— I dag utsetter mange av disse asylsøkerne seg for korrupte menneskesmuglere og asyladvokater. Derfor må den ærlige døren til Norge åpnes. Slik reduseres også misbruket av asylinstituttet, sier Thommessen.

Berikelse

Venstre mener økt innvandring vil være en berikelse for Norge. Minst like viktig er behovet for importert arbeidskraft hvis vi skal opprettholde økonomisk vekst og verdiskaping, mener Thommessen.

— Vi trenger arbeidskraft på alle nivåer, både høyt kvalifisert og ufaglært, sier han.

Thommessen støtter seg til det amerikanske utredningsinstituttet Migration Policy Institute (MPI) som fastslår at Norge må importere mye mer arbeidskraft i årene som kommer. Årsaken er eldrebølgen som snart vil skylle over Norge. Særlig fra 2010 vil antallet alderspensjonister øke kraftig.

— Ved å gjøre det lettere å komme hit og samtidig ha tøff kontroll med uønsket innvandring, kan Norge redusere de økonomiske byrdene ved eldrebølgen, skriver instituttet i en rapport laget på oppdrag av Utlendingsdirektoratet.

Skyter oss i foten

Thommessen er enig med forfatterne av rapporten som påpeker at arbeidsinnvandring må oppfattes som noe positivt, «ikke noe vi gjør for å være snille».

— Vi skyter oss selv skikkelig i foten hvis vi sier nei til økt import av arbeidskraft. Gjør vi det, vil utflagging fra Norge få en helt ny dimensjon. Bedriftene vil bli tvunget til flytte dit arbeidskraften finnes, sier Thommessen.

Han er ikke redd for at Norge vil bli yndet mål for kriminelle eller andre uønskete miljøer hvis vi åpner grensene.

— Er det noe jeg ikke er bekymret for, så er det norske myndigheters evne til å kontrollere innvandrere, svarer Thommessen.

Sosial dumping

— Men økt arbeidsinnvandring fra fattige land vil øke problemet med sosial dumping?

— Vi kan ikke bruke det argumentet mot dem som ønsker å jobbe i Norge. Dumping-påstanden brukes for å kamuflere proteksjonistiske motiver, mener Venstre-nestlederen.

— Men hvordan skal man unngå at fattige mennesker kommer til Norge, blir utnyttet grovt og jobber for 20-30 kroner timen?

— Det er arbeidsgivernes ansvar å sikre forsvarlige arbeidsforhold. Men igjen: mangel på sosialt sikkerhetsnett må ikke brukes mot dem vil jobbe i Norge, sier Thjommessen.