• Hvorfor kan vi ikke stole på at lærene gjør jobben sin, og lar dem være i fred?, spurte partileder Trine Skei Grande da hun åpnet Venstes landsmøte Trondheim.

Applausen fra salen bekreftet at Venstre fortsatt er det store lærerpartiet. Lederens kraftige oppgjør med Kristin Halvorsen og SVs byråkratisering av norsk skole, ble mottatt med begeistring.

— Lærerne må ha tid til å være lærere, fortsatte partilederen.

148 rundskriv

  • De rød-grønne kunnskapsministerne har så langt pålagt lærerne 148 nye rundskriv, forskrifter og lovendringer. Jeg sier ikke at alle disse er unødvendige. Men, kjære Kristin Halvorsen, hundreogførtiåtte, på mindre enn seks år, og så har dere ikke klart å forbedre noe!

Venstrelederen lovet at når de kommer tilbake til makten skal de forslå et regelråd som kutte tettheten av detaljreguleringer med 25 prosent. Det utløste ny applaus og begeistring blant delegatene.

Skei Grande tok også til orde for på utvide lærerutdanningen til fem år. Hun mente det vil være å gjenreise respekten for læreren og respekten for kunnskap.

Comebak for Lars

Selv om den tidligere Venstrelederen Lars Sponheim ikke var invitert til landsmøtet, hadde den nye partilederen et oppdrag til den nåværende fylkesmannen i Hordaland.

— Han bør bli leder av en ny grønn skattekommisjon, foreslo Skei Grande.

Hun viste til at det er over 15 år sist vi hadde en grønn skattekommisjon i Norge, inspirert av Venstre, og nå er tiden inne til på nytt å vri skattene over i en mer miljøvennlig retning. Bort fra det hun kalte rød beskatning, til en grønn og klimavennlig beskatning.

Lars Sponheim har akseptert å bli foreslått, opplyste Trine Skei Grande, til ny humring og dannet applaus.

Synspunkter på saken? Si din mening her.