Forsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå mener Norge bør innføre en "hurtigpremie" lik det Sverige har. Der blir kvinnenes permisjonspoeng beregnet ut fra tiden før forrige fødsel, hvis dette gir det høyeste opptjeningsgrunnlaget.

— Hvis et slikt system blir innført i Norge, tror jeg det vil ha effekt på avstanden mellom fødslene, sier Lappegård til Dagsavisen.

I dag får 30 prosent av kvinnene i Norge barn nummer to før det er gått 30 måneder. I Sverige er tallet 15 prosent høyere.

Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) skal gjennomgå hele fødselspermisjonsordningen i januar. Hun karakteriserer forslaget som spennende. Det gjør også leder i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse, Karita Bekkemellem Orheim. Hun peker på at mange kvinner som velger å ta høyere utdanning, får sitt første barn sent i livet.

— Når de først setter i gang, ønsker mange å få barn tett. Da er det synd at de skal straffes økonomisk, sier hun til avisen.

(NTB)