Ekspertenes råd til dem som føler at jobben tærer på ressursene er: La ikke jobben ta overhånd og bli grenseløs i livet ditt.

— Det gjelder å finne alternativer i livet, ikke bare jobbe. Unn deg å avreagere, unn deg hvile, gi og få mer ros, lær å takle utakknemlighet og husk at dine kolleger er heldige som har akkurat deg, sier førsteamanuensis stig Berge Matthiesen ved Universitet i Bergen til NTB.

Han har i en årrekke forsket på stress og arbeidsbelastninger og har sammen med psykolog Atle Dyregrov utviklet en egen skala for å måle utbrenthet. Onsdag snakket han om fenomenet på en stor konferanse i Oslo om hvordan man skal unngå å bli utbrent.

Emosjonell utmattelse En av to arbeidstakere i serviceinnstilte yrker opplever emosjonell utmattelse, viser en norsk studie av 1.000 medarbeidere i serviceyrker. Disse personene var i kontakt med mennesker i hele arbeidstiden. De var ofte pålagt å måtte smile.

I løpet av få år har det vært en økning på 80 prosent i kroniske lidelser forårsaket av stress. Lange arbeidsdager og mye press på jobben preger stadig mer av arbeidslivet.

Tidligere var utbrenthet nærmest forbeholdt leger som yrkesgruppe, men fenomenet rammer stadig flere yrkesgrupper. Det gjelder blant annet serviceorienterte yrker, helsevesenet, IT og reklamebransjen og media for å nevne noen.

— Det sentrale følelsen ved utbrenthet er en tomhets- og utmattelsesfølelse. Trettheten slipper ikke taket. Dette ledsages ofte av en mer kynisk oppførsel og redusert selvaktelse, forteller Matthiesen..

Organisasjoner og bedrifter kan også rammes av utbrenthet. Symptomer på et slikt arbeidsfellesskap er stor gjennomtrekk av personale, høyt sykefravær, samarbeidsvansker, hyppige personalkonflikter og kritiske holdninger til hverandre.

Krav og kontroll Det er særlig for høye krav til prestasjoner og liten kontroll i arbeidssituasjonen som fører til stress og utbrenthet. Der hvor kravene er lave og kontrollen høy, blir reaksjonen heller monotoni og passivitet. Det gjelder å finne den gylne middelvei -en såkalte «flyt»-tilstand der forholdet mellom krav og kontroll er i balanse.

Psykiater Finn Skårderud snakket om at utbrenthet diskuteres stadig oftere i forhold til «nyere» bransjer som reklame, medier og ITK-virksomheter.

— Jeg har møtt flere av disse «grenseløse» unge menneskene og det er dypt melankolsk å bidra til å uføretrygde en 27-åring, sa Skårderud.

Han mener vi lever i en kultur som orienterer seg etter noe som ikke finnes - nemlig framtiden.

Skårderud stilte også spørsmålet om hvor mye fleksibilitet vi tåler. Ytre fleksibilitet stiller en god del krav til indre stabilitet og forutsigbarhet.

— I dag skal det være så vanvittig moro å jobbe. Det er en risiko for at det blir for morsomt, for at det ikke finnes noe annet enn arbeidet. Men vi har faktisk flere liv.

Skårderud tror arbeidslivet kommer til å bli mer emosjonelt preget. Arbeidsplassen må være et godt sted å være. Familien derimot står i fare for å bli preget av rutiner, og her er det nok duket for en del kompromisser, mente han.

I risikosonen for å bli utbrent Har du de fleste av disse holdningene til arbeidet ditt, står du i fare for å bli utbrent lenge før pensjonsalderen:

  • Jeg er mine ytelser. Arbeidet gir meg en stor del av min identitet * Jeg er sterkt målrettet og har langsiktige mål* Jeg har store ambisjoner i arbeidet* Det har stor betydning hva jeg foretar meg på jobben* Jeg er personlig sårbar* Jeg har et absorberende engasjement* Ganske usikker på mitt selvbilde innerst inne, opptatt av problemer i jobben.* Hvis målene ikke nås, blir jeg ofte preget av angst, nedstemthet, pessimisme

NTB