Sponheim åpent lørdag Venstres landsstyremøte og gikk tungt ut mot det han kaller det korporative Norges makt over de folkevalgte. Dette er ifølge Venstre-lederen makt som springer ut av store fagorganisasjoner, særinteresser og lobbyister, og som reduserer den enkelte borger innflytelse.

– Korporativ makt er makt for de få. Vi kan ikke åpne en avis uten å se eksempler på hvordan LO tilriver seg makt på bekostning av de folkevalgte. LO har uten tvil fått økende innflytelse. Jens Stoltenberg opptrer pysete og er livredd for å trå feil, særlig etter fadesen med sykelønnen, tordnet Sponheim.

Han viste til at regjeringen rett etter framleggelsen av statsbudsjettet måtte gå i forhandlinger med partene i arbeidslivet, og at den brydde seg synderlig lite om hvordan de folkevalgte, altså Stortinget, ville behandle det.

– Noe merkelig er skjedd. Dette er maktoverføring i et omfang vi ikke har sett tidligere.

Kirke-stat

Sponheim trekker fram Vallas uttalelse om forholdet mellom kirke og stat og mente at LO her er milevidt fra sin egentlige dagsorden, som først og fremst har med lønnsoppgjør og arbeidsforhold å gjøre.

– LO griper inn på langt flere politikkområder enn før. Det er god grunn til å frykte at Valla skal få dirigere hva Ap mener i statskirkesaken. Valla bryr seg ikke om kirken, men vil beholde dagens statskirkeordning for sikre seg kontroll over valg av biskoper og homofile prester, sier Venstres leder.

Sponheim finner usunne korporative maktforhold flere steder i samfunnet, ikke minst i forholdet mellom Landbruksdepartementet og organisasjonene i landbruket.

– Bondelagets politikk er det samme som regjeringens landbrukspolitikk. I organisasjonene sitter de bare og smiler og gnir seg i hendene, sa Sponheim.

Han møtte selv denne sammenblandingen av interesser under sin tid som landbruksminister i Bondevik-II-regjeringen.

Fullt skille

Venstre har som sitt prinsipielle standpunkt at det skal være fullt skille mellom stat og kirke i Norge. Men partiet skjønner at det blir i meste laget i denne runden og kan tenke seg å støtte en mellomløsning som et skritt på veien.

– Venstre har i årevis vært tydeligst på stat/kirke-problematikken. Vi ønsker et reelt og formelt skille. Da får Norge en vitalisert kirke. Og der vil vi hellige alminnelige tvilere engasjere oss så sterkt at det ikke blir snakk om noen mørkemannskirke, sa Sponheim.

Men Venstre-lederen ser at urovekkende trekk er kommet inn i debatten de siste ukene.

– Den går i retning av ikke å gjøre noe, la alt være som før. Det er lettvint og minst krevende for alle. Ingen driver fram argumentene for et skille. Kirkeminister Trond Giske sier han foreløpig verken mener det ene eller andre, men så går Valla plutselig tungt ut. Hennes makt er skremmende, sier han.

Men Sponheim håper i sitt innerste at Vallas uttalelser kan få motsatt effekt, og at vanlige folk reagerer på hennes innblanding i saker som LO egentlig ikke har noe med.