LO-sekretariatet møtes mandag til sitt første ordinære møte etter at Gerd-Liv Valla fredag gikk av som LO-leder. Samtidig tar Kjell Bjørndalen et kraftig oppgjør med at LO har knyttet betingelser til partistøtten fra Ap.

For tøff Fellesforbundets mektige leder gjennom 15 år mener at Valla har kjørt en for tøff linje overfor Ap og regjeringen.

– Ja, jeg synes det, når det gjelder de betingelsene som har vært reist om at hvis vi ikke får løst den og den saken, så trekkes støtten. Det har vært sagt. Det synes jeg har vært for sterkt. En kjøper seg ikke til politiske vedtak her i landet, sier Bjørndalen til Dagens Næringsliv.

Han mener også, uten å være konkret, at Fagforbundets leder Jan Davidsen har kommet med denne type trusler.

Urimelige krav Bjørndalen, som går av som leder på landsmøtet i Fellesforbundet 10. oktober i år, mener at det faglig-politiske samarbeidet må utvikles slik at både LO og Ap får mer selvstendighet, og ikke bare basert på den ene partens premisser.

– Der synes jeg nok Gerd-Liv Valla har stilt i noen grad urimelige krav, i forhold til at vi har ulike behov. Arbeiderpartiet er et politisk parti for hele folket. Vi er en interesseorganisasjon for deler av folket, sier Bjørndalen.

Han tror at LO vil justere arbeidsformen internt under Roar Flåthens ledelse. Bjørndalen beskriver Flåthen som «mer mottakelig for råd og synspunkter enn Gerd-Liv».

Avviser pressing Arbeiderpartiets partisekretær Martin Kolberg avviser overfor DN at partiet har latt seg presse av LO.

Gjennom satssekretær Torbjørn Giæver Eriksen ved statsministerens kontor sier Kolberg at Ap og LO er selvstendige organisasjoner og at Ap tar de standpunkt partiet mener er riktige, også når det innebærer uenighet med LO.

Verken Valla eller Davidsen har vært tilgjengelige for kommentarer til DN.

SCANPIX