• Norske kystredere kommer til å flagge ut etter at regjeringen har foreslått at utlendinger på utenlandske båter i norsk innenriksfart blir unntatt fra kravet om arbeids- og oppholdstillatelse, sier Kystpartiets leder Steinar Bastesen.

Bastesen mener at regjeringens forslag innebærer at norske kystredere ikke vil makte å konkurrere med utenlandske skip fra lavkostland i seilingene på norskekysten. Da er det ingen annen vei å gå enn å flagge ut for å få de samme betingelsene som utenlandske redere, understreker han.

— I alt settes nå 25.000 arbeidsplasser på spill, sier Bastesen til NTB.

I tillegg til frakteskipene langs kysten, vil også norske fiskebåter og forsyningsbåter til olje- og gassinstallasjonene bli utsatt for konkurranse fra utlandet og utenlandske mannskaper, mener han.

Knusende dom

Ifølge seniorrådgiver Gunnar Stavseth i Kommunal- og regiondepartementet, er det tilstrekkelig med en forskriftsendring for å gjennomføre regjeringens forslag. Det betyr at saken skjærer klar av Stortinget, men det går ikke Bastesen med på. Han vil fremme et eget lovforslag i Stortinget der Utlendingslovens bestemmelser om arbeids- og oppholdstillatelse skal gjelde alle utlendinger i landet, også mannskaper på utenlandske båter i norsk kystfart.

Norsk Sjømannsforbund er like knusende i sin dom over regjeringens regjeringens forslag. Forbundet mener at regjeringens vil fjerne alle hindringer for at innenriksfart med lokalbåter, bilferjer og hurtigbåter kan utføres av utenlandske fartøyer med lavkostmannskaper.

— Ironisk nok er det arbeidsplasser i Kristelig Folkepartis kjernevelgerområder som blir hardest rammet av Bondevik-regjeringens aktive nedbygging av norsk skipsfart. Det ser ut til at Kjell Magne Bondevik er villig til å tillate absolutt alt for å få lov til å fortsette som leder for en Høyre-styrt regjering, heter det i en uttalelse fra Sjømannsforbundet.

Sjø og land

Kommunal- og regionminister Erna Solberg (H) sier at å unnta utenlandske sjømenn fra bestemmelsene i utlendingsloven, vil være i tråd med hvordan loven faktisk har vært praktisert i en årrekke.

— En innstramming på dette området ville gitt dyrere transporttilbud for norsk næringsliv. Det ville også ha motarbeidet den miljø- og transportpolitiske målsettingen om å overføre godstransport fra vei til sjø, sier Solberg.

Sjømannsforbundet mener at regjeringen med sitt forslag også vil gi skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) en konkurranseulempe siden slike skip ikke får lov å seile innenriks av hensyn til skip i Norsk ordinært skipsregister (NOR). Utenlandske skip med lavkostmannskaper kan derimot fritt utkonkurrere NOR-skipene i en fart som er lukket for skip i NIS, blir det påpekt fra forbundet.

Solberg på sin side påpeker at norsk skipsfart er avhengig av et fritt marked for skipsfartstjenester.

— Dette gjør vi best ved å overlate til flaggstaten, landet der skipet er registrert, å avgjøre alle krav til arbeids- og oppholdstillatelse. Hvis Norge strammer til, vil det sannsynligvis bli fulgt opp av andre land og derigjennom skape et dårligere grunnlag for norsk skipsfart samlet sett, sier hun.

(NTB)