Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) reagerer kraftig på gårsdagens oppslag i BT, der to forskere presenterte undersøkelser som viser at røykere belaster helsebudsjettene mindre enn ikke-røykere fordi de dør tidligere.

— Dette er uansett gammelt nytt. Det har vært kjent siden 80-tallet at forebygging ikke lønner seg. Så hovedtenkningen er kjent. Jo lengre man lever, jo flere sykdommer pådrar man seg. Men dette er kynisk økonomi og kan bare egne seg for akademiske øvelser. Vi er mer opptatt av å gi folk livskvalitet de siste leveår, sier Høybråten.

— Gjør dette det vanskeligere å forsvare høye tobakksavgifter?

— Nei, på ingen måte! Inntektene staten får fra tobakksavgiftene er ikke øremerket finansiering av behandlingsutgifter. De skal øke terskelen for barn og unge til å begynne. Avgiftene kunne gjerne vært høyere, sier Høybråten, og viser til anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon.

- Har ikke forstått det

Professor i samfunnsmedisin Kjell Haug kommenterer helseministerens uttalelser slik:

— Jeg tror ikke han har forstått det helt. Vårt poeng er jo basert på at folk som røyker dør tidligere. Dette er nok et argument for at folk bør slutte å røyke, sier Haug, som mandag presenterte forskningen på en konferanse sammen med økonomiprofessor Alf Erling Risa.

En ringerunde viser at det ikke er særlig mye uenighet blant forskere om selve regnestykket som viser at røykere koster samfunnet mindre enn ikke-røykere.

— Rent økonomisk betraktet er det rett, sier divisjonsdirektør Erik Dybing ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Som Høybråten mener han det er etisk problematisk å betrakte det at folk lever lenger som en utgift. Det er trolig forklaringen på at disse undersøkelsene har vært så lite påaktet her i landet frem til nå.

Kjell Haug sier at tallene i ikke er så omstridte.

— Det som er nytt er at vi har tort å ta med at ikke-røykere lever lenger enn røykere, sier han, og legger ikke skjul på at det i seg selv er kontroversielt.

- Bestilt av industrien?

Haug og Risa baserer seg på bred internasjonal forskning. I denne er det ikke regnet med hva staten sparer i pensjonsutgifter ved at røykere dør tidligere. Ifølge en britisk undersøkelse fra 1994 lever røykere i snitt 10-12 år kortere enn ikke-røykere.

Haug er enig i at det er lett for at slike regnestykker åpner for et kynisk menneskesyn.

— Jeg har jobbet med antirøykearbeid i 20 år. Jeg gjør ikke dette for å gi røykere et argument, sier Haug.

Lederen for Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Svein Erik Myrseth, lurer på om undersøkelsene er bestilt av tobakksindustrien.

— Vi vet hvilke kostnader en kronisk sykdom påfører arbeidsliv, familieliv og livskvaliteten for den enkelte. 90 prosent av dem som utvikler kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) gjør det på grunn av tobakken. De påfører helsevesenet enorme utgifter, sier han.

Han presiserer at han uttaler seg på bakgrunn av artikkelen i gårsdagens BT, og at han ikke selv har studert undersøkelsene.

«KYNISK ØKONOMI»: - Dette er kynisk økonomi, og kan bare egne seg for akademiske øvelser, sier helseminister Dagfinn Høybråten om undersøkelsen. <p/> ARKIVFOTO: THERESE BORGE