Regjeringen vil neste år sette i gang et forsøk med moderat kvotering av innvandrere ved ansettelser i tolv statlige etater.

Forsøket som omfatter Husbanken, Oljedirektoratet, Statsbygg og ni andre statlige virksomheter, skal gå over to år.

Moderat kvotering er «positiv særbehandling» der innvandrere foretrekkes, når de har tilnærmet samme kvalifikasjoner som andre søkere.

– Moderat kvotering er et rimelig sterkt virkemiddel, sier fornyings— og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV)

Ifølge Røys skal jobbsøkere med innvandrerbakgrunn foretrekkes dersom de er «tilnærmet like godt kvalifisert» som andre søkere og ansettes ”selv om de ellers ville blitt rangert etter den best kvalifiserte.

Høyres Afshan Rafiq mener forslaget strider mot hennes verdisyn om at noen skal være bedre enn den andre på grunn av etnisitet eller kjønn.

– For Høyre er menneskenes likeverd viktig, sier hun.

Det endelige regelverket for kvoteringen vil være klart til 9. januar da startskuddet for forsøket går.

De tolv statlige virksomhetene er valgt ut fordi de har mange ansatte og dermed en viss utskiftning av arbeidskraft. I tillegg er det lagt vekt på geografisk spredning. Statsbygg og Arbeids- og velferdsdirektoratet har regionkontorer flere steder i landet. Oljedirektoratet ligger i Stavanger, mens resten av virksomhetene er lokalisert i Oslo.