Ansatte med mindre enn 40 års opptjening er de store taperne i den nye AFP-ordningen, noe som særlig vil ramme kvinner.

I dag får en 62-åring som går av med avtalefestet pensjon (AFP), full pensjon selv om han eller hun har jobbet i 35 år. De fem årene med AFP fra 62 til 66 år gir nemlig også full opptjening i folketrygden, skriver Dagens Næringsliv.

Det blir det slutt på når den nye AFP-ordningen, som LO og NHO fremforhandlet i lønnsoppgjøret, tar til å gjelde i 2010. Omleggingen vil særlig ramme kvinner. Det er nemlig først og fremst kvinner som har mindre enn 40 års opptjening i folketrygden, viser beregninger fra arbeids— og velferdsetaten Nav.

Av dem som kan gå av med AFP/tidligpensjon som 62-åringer i 2010, vil nærmere en av fire kvinner ha 35 års opptjening eller mindre, viser beregningene. Tallene inkluderer pensjonsopptjening for omsorg.

– Jeg har ikke sett tallene fra Nav og kan derfor ikke kommentere dem. Vårt utgangspunkt har vært å ivareta sliterne, sier LO-leder Roar Flåthen til Dagens Næringsliv.

Hva synes du om saken? Si din mening her.