– Det er en økning i alkoholinntak hos voksne kvinner, og det gjelder kvinner med lang utdannelse og lederjobber. Årsaken er at de beveger seg inn i helt andre sfærer enn kvinnene gjorde før. Jobben er alkoholpreget på en helt annen måte enn tidligere, sier Kari Lossius, klinikksjef ved Bergensklinikkene.

Hun har selv vært i kontakt med mange kvinnelige ledere som forteller om et alkoholpreget arbeidsliv.

– Jeg har møtt en del kvinner som har fått problemer. Det er et ensomt liv og mye hardt arbeid. Da blir det ofte avslapning med god mat og alkohol etterpå. Ingen er vaksinert mot rusproblemer. Derfor er det viktig at en er bevisst på hva en gjør og at en har kontroll på alkoholinntaket, sier Lossius.

Hun mener bedriftene bør ha retningslinjer på alkoholvaner i jobbsammenheng.

– Det er også en smart investering for en bedrift å ha en tydelig etisk kultur der også alkoholrelatert atferd går inn. Å diskutere hvordan en oppfører seg på kurs og konferanser kan for eksempel være lurt, sier Lossius.