Den oppsiktsvekkende dommen fra Bergen tingrett ble først anket, men nå har statsadvokat Benedicte Hordnes trukket anken. Flere kilder sier til BT at det skjer av såkalte prosessøkonomiske grunner.

Mannen er utvist

Bakgrunnen er at den tiltalte mannen er utvist fra landet. Påtalemyndigheten vil derfor unngå lang saksbehandlingstid og få mannen sendt ut så raskt som mulig. Det vil både gi en økonomisk gevinst og frigi en sårt tiltrengt fengselsplass.

Avgjørelsen om ikke å anke har stor betydning for offeret i saken. Ettersom mannen ikke er dømt for voldtektsforsøk, men «bare» for å ha utført en seksuell handling uten samtykke, har hun etter straffeloven ikke krav på oppreisningserstatning.

— Min klient må betale fordi man tar prosessøkonomiske hensyn i en gal dom, sier bistandsadvokat Beate Hamre til BT.

- Et nytt overgrep

Hun forteller at klienten tar avgjørelsen til statsadvokaten svært tungt.

— Hun opplever det som et nytt overgrep. Dette er en kvinne som har vært gjennom mye, og som ikke trengte en slik ekstrabelastning, sier Hamre.

— Hvordan opplever du at økonomiske hensyn veier tyngre enn hensynet til din klients sak?

— Jeg synes det er svært alvorlig. Vi har søkt om voldsoffererstatning, men må regne med at den blir mindre så lenge det ikke foreligger en fellende dom for voldtektsforsøk, sier Hamre.

Dommen som ble avsagt i november i fjor skapte mye oppmerksomhet og hoderystelse. Retten slo fast at det var mest sannsynlig at mannen prøvde å voldta kvinnen, men kunne ikke utelukke at han stilte seg foran henne, holdt henne fast og viste frem sin penis med den hensikt at hun skulle bli så imponert at hun ville ha sex med ham.

- Har vurdert bevisene

Kvinnen hadde forut for dette avvist mannens ønske om å ha sex med henne. Hele situasjonen ble avbrutt ved at kvinnens sønn kom hjem.

Statsadvokat Benedicte Hordnes avviser at det er penger som avgjør hvilke saker som ankes eller ikke.

— I dette tilfellet vurderte vi at bevisene neppe ville holde til domfellelse for voldtektsforsøk. Juryen i lagmannsretten har den senere tid hatt en rekke frifinnelser i slike saker. Derfor valgte vi å ikke gå en ny runde, sier Hordnes.

— I tillegg oppnådde vi ett års fengsel i tingretten. Det var maks av hva vi kunne fått, og straffen ville trolig ikke blitt særlig lengre i lagmannsretten selv med domfellelse for voldtektsforsøk.

— Men ser du ikke at en ny rettsrunde har stor betydning for offeret i saken?

— Det kan du si, men her har vi gjort en vurdering av bevisene.