— Eksamen måler bare en liten del av det elevene kan. Kutt ut hele eksamen og legg all vekt på standpunktkarakterer, foreslår leder for Elevorganisasjonen, Jan Fredrik Stoveland.

Redd for å kritisere

I går var han foredragsholder på landskonferansen «Kvalitetsutvikling i skolen», og snakket om elevene som ressurs. Som leder for 135.000 elever i videregående skole, får han mange tilbakemeldinger fra elever.

— Generelt føler en god del elever avmakt. De må bare godta systemet slik det er i skolen, og syns de har liten mulighet til medbestemmelse, sier Stoveland.

— Flere steder blir ressurssterke elever sett på som problemelever. Når de stiller spørsmål, protesterer eller kommer med forslag, blir de stemplet som bråkete og vanskelige, sier Stoveland.

En undersøkelse fra Hedmark nylig viser at 40 prosent av elevene tror de får dårligere karakterer hvis de kommer med kritiske innspill til læreren. En del skoler gjør også en god jobb med å gi elevene innflytelse, understreker Stoveland, men mange gjør lite.

Lærer i dobbeltrolle

Mer fleksibel læring er fremtiden, mener elevlederen. Elever bør få komme og gå mer som de vil i klassen, etter avtale med læreren. Markering av fravær på vitnemål er en kontrollfunksjon som bare virker destruktivt, mener Stoveland.

Det skurrer også med lærere som både skal veilede gjennom året og så dømme på eksamen på slutten av året. Derfor bør eksamen kuttes, mener han.

— Lærerne og skolen er til for elevene. Elevene er skolens viktigste ressurs, noen ganger blir faktisk det glemt. Ta elevene på alvor og vis at skolen verdsetter elevenes medvirkning. Hvis de føler at det de gjør ikke er viktig, mister de motet, sier Stoveland.

— Alle elever skal oppleve utfordringer og føle at de klarer noe. Men daglig er det elever som syns de ikke mestrer noen ting, som kjeder seg og føler at de ikke lærer noe, sier Jan Fredrik Stoveland i Elevorganisasjonen.