Se for deg det du forbruker i løpet av en måned; varme, bensin, klær, sportsutstyr og elektronikk. Ta bort 90 prosent av alt. Da er du på det nivået Øystein Dahle i Worldwatch Institute mener vi kan forsvare ut fra jordens økologiske tilstand. Han mener til og med at det vil gjøre oss lykkeligere.

— Vi er blitt ekstremt tingrike og tidfattige i Norge. Hvis vi jobber mindre og dermed har mindre penger til å kjøpe alle tingene vi ikke trenger, tror jeg det etterhvert vil bli oppfattet som positivt. Det trenger ikke å være så ille å redusere forbruket, sier Dahle.

Si din mening: Hva skal vi gjøre for å redde verden?

Halve verden bor i byer

I formiddag lanserte styrelederen «State of the world-2007». Rapporten handler om utfordringene knyttet til den eksplosive urbaniseringen i verden. I løpet av dette året vil halvparten av jordens befolkning bo i byer. Dette gir oss dramatiske utfordringer. Byene beslaglegger bare 0,4 prosent av jordens overflate, men de må ta ansvaret for en dominerende del av de globale karbonutslippene.

— Hvert år øker bybefolkningen med 60 prosent, et tall som tilsvarer hele Frankrikes befolkning. Mange av disse lever i ekstrem fattigdom. Samtidig brukes bare fire prosent av total utviklingshjelp i urbane strøk, sier styrelederen.

Han mener nordmenn og resten av den vestlige verden må ta hovedansvaret for den katastrofale utviklingen.

— For 20 år siden passerte vi jordens økologiske kapasitet. Det er Europa, USA og Japan som har stått for dette. Disse landene utgjør bare 14 prosent av verdens befolkning, mens 40 prosent av menneskene bor i Kina og India. Blant annet som følge av den økte urbaniseringen er fattige land i gang med en sterk vekst i ressursforbruket. Dette har kloden på ingen måte kapasitet til å takle, sier Øystein Dahle.

- Er helt nødvendig

Dersom den vestlige verden skal klare å formidle dette budskapet på en troverdig måte, er den eneste muligheten å selv gå foran med et godt eksempel, mener han.

— Vi kan ikke si at andre ikke har rett til de godene vi selv har. Derfor må vi vise at vi er villige til å kutte forbruket. Problemet vårt er at vi er så fryktelig rike, sier han.

— Tror du det er mulig å få folk flest med på å redusere forbruket?

— Akkurat nå er det kanskje ikke nok politisk vilje til det, men om fem år vil dette forhåpentligvis være annerledes. Det er et helt nødvendig tiltak for å få kloden på rett kjøl.

— Er det ikke problematisk å foreslå at vi skal jobbe mindre når Norge mangler arbeidskraft?

— Vi produserer allerede veldig mye rart som ingen trenger. Dette er ikke nødvendig, mener Dahle.

Han mener Norge er godt egnet til å prøve ut forbruksreduksjonen.

— Vi er så rike at vi har råd til å prøve og feile. Dessuten er utdanningsnivået høyt, sier Dahle.

Aas, Erlend