Det var stiv til sterk kuling da hurtigruteskipet «Richard With» gikk på grunn utenfor pir 2 i Trondheim havn i januar i fjor. 153 passasjerer ble hentet i land av brannvesenet, som la ut stige til skipet fra en stigebil.

Blåste på grunn

Ifølge en fersk rapport fra Statens havarikommisjon for transport, gjorde mannskapet flere forsøk på å legge skipet til kai, og de vanskelige forholdene gjorde at skipet kom stadig lenger bort fra kaien det skulle legge til.

  • Hele rapporten kan lastes ned her. Da kapteinen bestemte seg for å avbryte forsøket på å legge til, var det for sent. Ifølge havarikommisjonens rapport blåste skipet på grunn fordi vind— og strømkreftene var sterkere enn skipets egen manøvreringskraft.

— Denne konklusjonen stemmer godt med de interne rapportene som ble laget av oss etter hendelsen, sier kommunikasjonssjef Ragnar Norum i Hurtigruten.

Kunne vært unngått Havarikommisjonen mener at grunnstøtingen kunne vært unngått hvis Hurtigruten hadde hatt bedre retningslinjer for hva besetningen skal gjøre når værforholdene blir vanskelige.

— Besetningen burde startet planleggingen tidligere og gitt seg bedre tid. Dette bør det foreligge rutiner fra rederiet på. Når du står der en mørk vinterdag kan det være andre ting som påvirker beslutningene som tas om bord, sier havariinspektør Bjørn Bratfoss i Statens Havarikommisjon.

«Utarbeidelse av en enkel oversikt som viser fartøyets tilgjengelige krefter i forhold til vindkreftene, tidligere planlegging av anløp og kriterier for å vurdere alternativt anløp vil gi besetningen bedre rammevilkår for å fatte riktige beslutninger», skriver havarikommisjonen i sin rapport.

Ønsker bedre rutiner

— Hurtigruten gjennomfører bortimot 24.000 anløp i året, og de aller fleste uten problemer. Likevel mener vi at støtten til de som står der og skal legge til i dårlig vær, kan forbedres, sier havariinspektør Bjørn Bratfoss i Statens Havarikommisjon.

I forbindelse med havarikommisjonens granskning ble det dessuten avdekket en svakhet ved skipets nødstrømsystem. Kommisjonen anbefaler også at denne svakheten blir utbedret.

— Vi tar havarikommisjonens rapport til etterretning og vi jobber med å få implementert disse tingene, sier Ragnar Norum i Hurtigruten.