Advokat Odd Drevland, som er bistandsadvokat for de pårørende til Trine Frantzen, mener klare endringer må til for å sikre etterforskningen av savnetsaker i Norge, skriver Dagsavisen.

Frantzen forsvant fra sitt hjem i Os i begynnelsen av 2004, og det gikk hele tre måneder før politiet begynte å etterforske hennes forsvinning.

Drevland er sjokkert over politiets sviktende etterforskning i savnetsaker, og mener det nå må tas grep for å få resultater.

– Enten bør Kripos overta etterforskningsansvaret for saker hvor personer blir borte, eller så må det lokale politiet rundt om i landet settes på skolebenken for å få mer erfaring og kunnskap om hvordan de skal etterforske savnetsaker, sier Drevland.

Han mener at Trine Frantzens forsvinning kunne vært oppklart dersom etterforskningen var blitt igangsatt like etter hennes forsvinning.

På tross av at Riksadvokaten i 2004 sendte ut et rundskriv til alle politidistriktene og statsadvokatembetene med nye og omfattende instrukser for å sikre etterforskningen av savnede i Norge, opplever etterlatte fortsatt mangelfull oppfølging fra politiets side.