– Under marginalt endrede omstendigheter kunne dette blitt en storulykke, skriver tilsynet i en rapport.

24. mai ble 156 personer evakuert fra Statfjord A etter en oljelekkasje i utstyrsskaftet på oljeplattformen. To personer ble eksponert for gass, og oljen ble pumpet ut i sjøen. Hendelsen førte til at betydelige mengder råolje slapp ut, som førte til avdamping av hydrokarbongass og skapte en eksplosiv atmosfære.

– Potensialet i denne hendelsen var stort. Ubetydelige endringer kunne ført til at dette ble en ulykke som hadde tatt menneskeliv, sier informasjonsrådgiver Kristin Hoffmann i Petroleumstilsynet til NTB.

Tilsynet la torsdag frem sin rapport om hendelsen. Rapporten inneholder krass kritikk av oljegiganten og et varsel om pålegg.

– Vi har funnet alvorlige brudd på regelverket og avdekket flere fundamentale svikt. Blant annet sentrale mangler med å identifisere og styre risiko, sier Hoffmann.

Refser ledelsen Rapporten vektlegger at bakgrunnen for lekkasjen ikke var utstyrssvikt, men rutinene rundt operasjonen.

– Dette går på rutiner og det å etterleve sine egne styringssystemer. Vi har avdekket fundamentale mangler med forståelsen av hvilken risiko slike operasjoner innebærer, sier Hoffmann.

Og kritikken er ikke adressert til personellet.

– De bakenforliggende forholdene er i liten grad knyttet til Statfjord A eller personellet. Her er det ledelsesaspekter som mangler. Ledelsen viser veldig liten risikoforståelse, konstaterer Hoffmann.

Les mer: Refses etter Statfjord-utslipp

Les også: Svikt i alle Statoil-ledd

Krever sjefens avgang Miljøvernorganisasjonen Bellona mener rapporten avdekker så graverende forhold at konserndirektør i StatoilHydro bør gå av.

– Konserndirektør Helge Lund må finne seg en ny konserndirektør for norsk sokkel. Nåværende mann i jobben, Tore Torvund, tar ikke miljø og de ansattes sikkerhet på alvor, sier fagrådgiver Elisabeth Sæther i Bellona i en melding.

Også Natur og Ungdom reagerer. De krever at tilsynets funn skal kobles sammen med de andre hendelsene det siste året og at konsekvensene blir alvorlige for selskapet.

– Fra den første Statfjord A-ulykken i desember i fjor har det gått slag i slag med en rekke alvorlige ulykker. De har flaks med utfallet og bagatelliserer hendelsene i ettertid, sier nestleder i organisasjonen Ola Skaalvik Elvevold i en melding.

Petroleumstilsynet gir miljøorganisasjonene medhold i at det har blitt utviklet en ukultur i StatoilHydro.

– Vi ser en sammenheng mellom denne lekkasjen og hva som ligger til grunn for andre hendelser. Det handler om overordnet styring og det å ivareta regelverkskrav, sier Hoffmann.

Frist til november StatoilHydro får nå et varsel om pålegg som gjelder gjennomgåelse av rutiner. Selskapet skal gjennomføre disse innen 1. november i år.

– Varselet innebærer at StatoilHydro må gjennomgå alle sine rutiner for tilsvarende arbeidssituasjoner og identifisere forbedringstiltak. Selskapet må også gjennomgå sin styring av modifikasjonsprosjekter og gjennomføre tiltak for å bedre styringen, sier Hoffmann.

Et varsel om pålegg er også blitt sendt til hovedentreprenør på plattformen Aker Solution og underleverandør Industrikonsult AS.

StatoilHydro vil kommentere saken senere torsdag.

Les også:

Krever handling

Les også:

Bellona: — Dette er forferdelig