Det er konklusjonen etter at en professor fra BI sammen med to lektorer fra Politihøgskolen har gjort sine undersøkelser, skriver nyhetsmagasinet Memo.

Forskerne sier det slik: «Dersom politiet visste det politiet vet, ville all kriminalitet blitt oppklart». Hovedfunnene i rapporten er at politifolk ikke blir oppfordret til å dele, det er svake rutiner for deling både innen avdelinger og på tvers av organisasjonsgrenser, samt at kunnskapsdeling ikke er en del av kulturen i politiet. I tillegg er datasystemene for dårlige.

Et eksempel på en sak der kunnskapsdeling og kildeutveksling kunne hjulpet, er NOKAS-saken.

– De finner ikke pengene. Hvorfor ikke det? Nei, fordi ulike politimiljøer både samarbeider og konkurrerer, sier professor Petter Gottschalk ved BI til magasinet. De konkurrerer blant annet om ressurser.

Gottschalk mener det er politiets egen feil at ikke flere saker oppklares. Han sier at det ikke er snakk om penger, men en nødvendig omveltning i innstilling og kultur.

– At å være politi er å ha uniform på gaten og gå av ved 57 år fordi det er fysisk arbeid, er en feil holdning. Den nye erkjennelsen er at politiarbeid er kunnskapsarbeid, sier Gottschalk.

Politiutdannelsen er nå utvidet fra to til tre år. Det er også mulig å bygge på med to år til masternivå.

To tredeler av alle kriminalsaker i Norge blir ikke oppklart i dag. En liknende undersøkelse er aldri før gjort av norsk politi.