SVEINUNG BERG BENTZRØD

CATO GUHNFELDT

Det var ingen svikt i de ordinære beredskaps-, kontroll— eller analyserutiner som gjorde at den aggressive E.coli 103-bakterien havnet i Gilde Birkebeiner Sognemorr. Den verken kunne eller burde vært fanget opp fra den ble introdusert i produksjonen og til den ble sendt ut på markedet. Det mener professor ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges veterinærhøgskole, Per Einar Granum.

Også stipendiat ved Veterinærhøgskolen Camilla Sekse, som skriver doktorgrad på nettopp denne E.coli-varianten, deler denne oppfatningen. Sist helg var hun med i teamet som fant ut at smittekilden var Sognemorr.

– Problemet med E.coli 103 er at den ikke vokser som andre bakterier. Uansett hvor nøye kontrollanalysene var utført ville det vært veldig vanskelig å fange den opp, sier Sekse.