Ingeniørgeolog Eystein Grimstad ved Norges Geotekniske institutt sier at det ville ha kostet 600.000 kroner å sikre taket i Hanekleivtunnelen med armert betong.

Beløpet tilsvarer bare 1 prosent av de 50 millioner kroner som sto igjen på budsjettet da E 18-tunnelen sto ferdig bygget for fem år siden.

– Ut fra at det raste vil jeg tro at taket burde vært sprøytet med armerte buer, sier Grimstad til NRK.

Avviser sparing

Distriktssjef i Statens vegvesen i Vestfold Roar Gärtner avviser at det ble spart for mye penger under byggingen av ny E 18 gjennom fylket.

– Det er bygget 35 kilometer med fire felts vei med mange tunneler, og da kan noen elementer bli dyrere enn det som er budsjettert og noe kan bli rimeligere, sier han til NRK.

Den neste delen av nye E 18 mellom Horten og Tønsberg skal stå ferdig i september neste år. Også her blir prosjektet billigere enn antatt. Nå vurderer Statens vegvesen å bruke noe av «overskuddet» på 250 millioner kroner på rassikring.

Starter gransking

Torsdag formiddag skal en uavhengig kommisjon starte arbeidet med å granske hva som førte til raset, opplyser Gärtner til NTB.

Kommisjonen består av en representant fra NTNU, en fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) og en representant fra Multiconsult.

Gärtner sier Statens vegvesen har besluttet å ikke starte ryddingen av løsmassene i tunnelen før kommisjonen har avsluttet sine undersøkelser på stedet.

Før tunnelen kan åpnes igjen, må det også vurderes hvilke sikring— og utbedringstiltak som må gjennomføres.

Uavhengig tilsyn

Onsdag krevde både Venstre og Høyre et uavhengig tilsynsorgan for å vurdere sikkerheten på norske veier, bruer og tunneler. Partiene mener ulykken viser at det er behov for et uavhengig tilsyn.

Til nå har tilsynet blitt delegert til Statens vegvesens region- og distriktskontor, som igjen ofte delegerer oppgavene til private entreprenører. Noen form for sentral oppfølging finnes ikke.

– Jobben skal gjøres, men hvordan de organiserer arbeidet, legger ikke vi oss opp i, sier sjefingeniør Erik Norstrøm i Vegdirektoratet til Dagbladet.

Det er heller ikke laget noen mal for hva som skal sjekkes og hvor ofte, fordi tunnelene er forskjellige.

Bekymret i vest

Krav om sjekk av sikkerhet kommer nå også fra lokalt hold. Ordførere på Vestlandet er bekymret etter raset i Vestfold.

Stryn kommune i Sogn og Fjordane har alene 20 tunneler. Nå vil ordfører Nils Støyva (Ap) ha forsikringer om at samtlige er sikre:

– Jeg kommer til å be om et møte med veisjefen snarest, sier Støyva til Nationen.

I Norddal kommune i Møre og Romsdal håper ordfører Arne Sandnes (Sp) at myndighetene sender ut et direktiv, slik at samtlige tunneler snarest blir grundig undersøkt.

Tunheim, Ivar Jon