Da fristen utløp onsdag klokken 14, var det dermed bare TV 2 som hadde sendt konsesjonssøknad til Kulturdepartementet. Rynning er ikke overrasket over at TV 2 ikke møter konkurranse.

–Kravene til reell konkurranse om konsesjonen er ikke ivaretatt. Vi har planlagt å sende søknad til departementet i over to år, men siden det ikke er framlagt noen oversiktlig metode for å skille mellom kvalifiserte søkere, lar vi være, sier han til NTB.

Favorisering TV Invest, som eies av Orkla Media og Hallvard Flatland, har tidligere sendt brev til Kulturdepartementet der en slik oversiktlig metode blir etterlyst.

–Det nytter ikke å bruke subjektivt skjønn for å avgjøre hvilken aktør som bør få konsesjon. Uten konkrete kriterier vil tildelingen peke mot eksisterende konsesjonær, altså TV 2, sier Rynning.

Han legger til at ordningen med forskuddsbetaling av konsesjonsavgift også favoriserer TV 2.

–En ny bedrift må drive i mange år for å opparbeide tilstrekkelig overskudd til å betale en slik avgift, framholder han.

Heller ikke SBS Broadcasting, More Group eller Modern Times Group (MTG) har sendt inn søknad om konsesjon.

–Konsesjonen ble rett og slett for dyr, sier Kalle Lisberg i MTG til Kampanje.

Valebrokk fornøyd Administrerende direktør Kåre Valebrokk i TV 2 ønsker ikke å kommentere påstandene om favorisering overfor NTB.

–Jeg sier som statsråden: Det er tankevekkende at ikke flere har søkt konsesjon. Samtidig er vi fornøyd med å stå uten konkurranse.

Valebrokk understreker at han var sterkt i tvil om TV 2 i det hele tatt skulle søke ny konsesjon.

–Vi var lenge i tvil om vi skulle søke. Konsesjonen er meget dyr, og selv om vi valgte å sende en søknad har vi fortsatt en del betenkeligheter. Dette gjelder særlig situasjonen som vil oppstå dersom NRK gis anledning til å sende reklame, sier TV 2-sjefen på mobiltelefon fra London.

Benekter favorisering Også ekspedisjonssjef Roy Kristiansen i Kulturdepartementet er overrasket over at bare en aktør har søkt TV-konsesjon. Overfor Nettavisen avviser han at konsesjonsvilkårene er skreddersydd for TV 2.

–De vilkårene som ligger til grunn, er der, men det har ikke vært lagt opp til å favorisere TV 2 i denne prosessen, sier han.

Kristiansen understreker at det er en mulighet at det de nærmeste dagene kommer konsesjonssøknader via posten, men legger til at dette er lite sannsynlig.

Kulturminister Ellen Horn sier til NTB at det er tankevekkende at ikke flere har søkt konsesjon, men synes det er en god søknad som nå ligger på departementets bord.

Til vurderes Departementet skal nå gå gjennom TV 2s søknad og vurdere den kommersielle kanalens planer for konsesjonsperioden.

–Det blir et enklere valg med bare én søker, men det er programinnholdet som er avgjørende. Kulturdepartementet håper å ha en avgjørelse klar før sommeren, sier kulturminister Ellen Horn til NTB.

Konsesjonen vil gjelde i sju år fra 2003. Den som får konsesjonen skal betale en årlig avgift, og 25 millioner kroner av denne skal gå til film— og fjernsynsproduksjon.

Fakta om TV-konsesjone nI utlysingen av konsesjonen til å drive riksdekkende reklamefinansiert TV i Norge, er dette hovedkravene til søkerne:

Det vil bli krevd regelmessige sendinger innenfor følgende programkategorier:

 • Daglige nyhetssendinger
 • Aktualitetsprogrammer
 • Dokumentarprogrammer
 • Norskspråklige programmer spesielt rettet mot barn og unge.
 • Livssynsprogrammer.

Videre vil det bli krevd:

 • Det skal lages programmer på samisk for den samiske befolkning
 • Det skal lages egne kulturprogrammer som gjenspeiler ulike sider ved norsk kulturliv.
 • Det skal lages norskspråklig drama og underholdning
 • Det skal brukes nynorsk tale og dialekt
 • Sendingene skal tekstes på norsk
 • Det skal være norskspråklige programmer i minst 50 prosent av sendetiden.

NTB