• Dette er et skrekkens eksempel på hvor galt det kan gå når forsvarsministeren ikke gjør jobben sin, sier Rolf J. Ledal som er områdetillitsvalgt i Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

OLAV GARVIK

— Det er Kristin Krohn Devold (H) som må bære det hele og fulle ansvaret for overskridelsene, fordi hun har valgt å detaljstyre så sterkt, mener han.

Med 1100 medlemmer i ryggen, fra Agder til Sogn og Fjordane, vet han hvor dypt misnøyen stikker i befalskorpset her vest mot den pågående omorganiseringen av Forsvaret.

— Mye av kostnadssprekken skyldes at tempoet i omstillingen er for høyt. Det som for eksempel skjer i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), virker sant å si kaotisk. Derfor må en rekke personer i tillegg til statsråden ta et ansvar for at det har båret galt av sted på utgiftssiden. Den nye forsvarssjefen, general Erling Diesen, sitter jo midt i smørøyet som en av pådriverne i omstillingsprosessen. Det lover ikke godt, sier Ledal videre.

Han understreker at det smerter ham som høyremann at vi har en forsvarsminister som er så dårlig til å lytte. Detaljstyringen hun praktiserer har også resultert i en kadaverdisiplin som har mange negative utslag.

— Det er utrolig at Høyres leder, Erna Solberg, og statsminister Kjell Magne Bondevik kan finne seg i denne situasjonen.

Det er heller ikke hyggelig å vise seg i uniform ute i det sivile samfunnet nå til dags når folk vet at vi overskrider budsjettene med nær en milliard kroner.

— Kommer overskridelsene helt overraskende på deg?

— Nei, i Sjøforsvaret skjønte vi tidlig i fjor sommer hva som kunne skje. Det synes som om Hæren ikke har tatt de nødvendige grepene. Vi skal være flinkest i klassen, både innenfor og utenfor landets grenser, og da blir det ikke penger til alt, sier Rolf J. Ledal til Bergens Tidende.