Dette fremgår av et oppsiktsvekkende brev fra Havforskerlaget i Bergen til Norsk Forskerforbund. Aftenposten omtalte brevet i går.

Havforskerlaget tar opp dilemmaet som oppstår når forskere sitter på vitenskapelig dokumentert kunnskap som er politisk kontroversiell, og som kan skade økonomiske interesser.

Brevet er skrevet på bakgrunn av to saker der forskere har kommet med omstridte uttalelser.

Den ene saken gjelder seniorforsker Claudette Bethune ved Nasjonalt institutt for ernærings— og sjømatforskning (NIFES) i Bergen. Hun har uttalt at russerne kan ha rett i sine anklager om høye verdier av kadmium i norsk laks. Bethunes utsagn førte til at ledelsen ved NIFES gikk ut med en pressemelding der instituttet tok sterkt avstand fra innholdet i uttalelsene. Ifølge Aftenposten førte saken til at Bethune ble presset ut av jobben.

Den andre saken gjelder forsker Erik Slinde ved Havforskningsinstituttet. For to år siden kritiserte han hygienen til norske fiskere i et intervju med avisen Fiskaren.

Havforskerlaget tar ikke stilling til hvem som har rett i disse sakene.

— Men vi mener at personrettede pressemeldinger representerer en form for mobbing som ikke er forenlig med de etiske regler som gjelder mellom staten, de ansatte og organisasjonene, heter det i brevet.