Anne Kverneland Bogsnes sendte ut pressemelding i ettermiddag der hun benekter at «Kristina-saken» var grunnen til at hun sa opp stillingen som administrerende direktør i Helse Bergen.

— Bakgrunnen for min fratreden skyldes ikke en enkelt sak, men stor arbeidsbelastning over lang tid, skriver Bogsnes.

Les hele pressemeldingen her:

Det er i forbindelse med min fratreden som administrerende direktør i Helse Bergen av enkelte gjort forsøk på å skape inntrykk av at dette skjer på grunn av den såkalte «Kristina-saken». Dette medfører ikke riktighet.

Bakgrunnen for min fratreden skyldes ikke en enkelt sak, men stor arbeidsbelastning over lang tid. Jeg har vært ansatt i Helse Bergen i snart fire år, og i denne perioden har vi vært gjennom store omstillinger og vanskelige saker - samtidig som vi har oppnådd svært mange gode og positive resultater.

Da min avgang og den sterkt mediefokuserte «Kristina-saken» faller sammen i tid, har jeg forståelse for at det blir stilt spørsmål ved om det kan være en sammenheng. Fra min side har jeg derfor vært tydelig på at min fratreden skyldes en total vurdering. Samtidig ville det være unaturlig at jeg på direkte spørsmål ikke bekreftet at " Kristina- saken", som en av flere saker, har medført en ekstra arbeidsbelastning. Jeg konstaterer at media og andre har fokusert på dette i varierende grad.

«Kristina-saken» har krevd stor oppmerksomhet fra min side i så mye som et halvt år, helt siden det tragiske raset på Hatlestad terrasse sist høst. Jeg har stor forståelse for den belastning saken har hatt for de pårørende. I samme periode har et stort antall ansatte i Helse Bergen lagt ned en enorm innsats for å finne best mulig løsninger på en særdeles vanskelig sak. Jeg er full av beundring for alt det gode arbeidet som er gjort, og konstaterer at det dessverre har vært umulig å få fram kompleksiteten i saken.

I denne perioden har jeg også hatt en rekke andre omfattende saker å arbeide med, og i sum har dette blitt for mye. Jeg beklager derfor at enkelte har valgt å ta mine uttalelser om «Kristina-saken» ut av sin sammenheng, og å tillegge meg andre beveggrunner og motiver enn dem jeg vitterlig har. Jeg oppfatter dette som en betydelig belastning for alle parter.

Når det gjelder realiteten i selve «Kristina-saken» er denne nå til gransking i Helsetilsynet. Mitt ønske har hele tiden vært åpenhet, men så lenge saken er til gransking vil jeg på generelt grunnlag oppfordre til at det gies arbeidsro. Bare slik kan saken få en verdig behandling og avslutting.

Tor Høvik