ERLEND FRAFJORD

Et viktig poeng for aktoratet under onsdagens utspørring av Veronica Orderud var at Veronica først i det åttende politiavhøret fortalte om skyteepisoden på Orderud gård 23. desember 1998 hvor Kristin avfyrte skudd inne i boligen til Veronica og Per. Aktoratet mener det er påfallende at Veronica ønsket å holde denne episoden skjult for politiet.

Veronicas forsvarer, Frode Sulland, trakk i retten onsdag formiddag frem en liknende episode som skjedde kort tid etter at Kristin fødte sin sønn.

— Det var en situasjon hvor Kristin løp rundt med et våpen og truet med å skyte seg selv, sier Veronica.

— Fortalte dere i familien om dette til noen andre, vil Sulland vite.

— Nei, slett ikke.

— Hvorfor ikke?

— Vi var redde for at barnever-net ville bli koblet inn og plasse-re ham på fosterhjem. Det var enighet i familien om at vi ikke skulle snakke om Kristins pro-blemer med narkotika og andre episoder hun var innblandet i, sier Veronica.

— Så da skuddet falt lille julaf-ten var ikke fortielser noe nytt i familien deres?

— Nei, det var helt vanlig.

Veronica fikk først og fremst greie på halvsøsterens proble-mer gjennom deres felles mor.

— Det var fæle historier hun hadde å komme med. Hun stjal penger og smykker fra alle i fa-milien, sier Veronica.

Frode Sullands strategi er nå å bryte ned Kristins troverdighet, samtidig som han forsøker å bygge opp Veronicas. Sulland beveget seg inn på faren til Kristins sønn, og det kriminelle, eks-jugoslaviske miljøet han og Kristin vanket i.

— Hun fortalte at dette var et mafiamiljø man ikke måtte sette seg opp mot, sier Veronica.

Torsdag, eller kanskje sent onsdag ettermiddag, er det Kristins tur å forklare seg. Hun har en helt annen versjon av ju-leselskapet på Orderud gård. Kristin mener det var i dette sel-skapet Per, Veronica og Lars planla trippeldrapet, mens hun selv bare hørte på.