Den unge mannen som onsdag vitnet i Nes herredsrett, ble hentet av Kristin i Lars Grønnerøds bil en vårnatt i 1998. De dro fra Vestby sør for Oslo til Nesset innerst i Bunnefjorden.

Skulle røyke hasj Der stanset de i et grustak for å røyke hasj. Plutselig sa Kristin at fire mennesker skulle tas av dage, sa vitnet. Han trodde imidlertid ikke det var sant og tok i stedet rundt henne og sa:

— Dette kan du ikke mene, Kristin. Mer snakk ble det ikke om den saken fordi hasjen lugnet dem begge, sa vitnet.

Først da Lars Grønnerød og Kristin ble arrestert året etter forsto vitnet at det kanskje var noe sant i det hun hadde sagt den natten.

Vitnet ventet imidlertid i over ett år før han oppsøkte politiet. Da avga han en ikke underskrevet forklaring fordi han var redd.

Ville ikke hjelpe Grønnerød For noen uker siden, mens rettssaken pågikk, avga han en ordinær politiforklaring.

Under krysseksaminasjonen kom det fram at dette skjedde i forståelse med Lars Grønnerød og hans forsvarere.

Selv sa vitnet at motivet for omsider å forklare seg var at han mente det ville være helt galt om Lars Grønnerød skulle bli dømt.

Han forsikret imidlertid at vitneprovet ikke ble avgitt for å hjelpe Grønnerød, men for at retten skulle få saken belyst. NTB