En av de to medfangene måtte torsdag vitne for Nes herredsrett meget mot sin vilje.

— Snakket om drap Hun fortalte også at Kristin Kirkemo Haukeland sa det var hun og Veronica Orderud som først hadde begynt å snakke om å drepe.

Vitnet satt i januar i år på Filadelfia i Rælingen. Etter eget utsagn var hun da så ubetenksom at hun sa hun visste noe om trippeldrapet.

Det vitnet ikke visste var at en politimann fra Romerike politikammer satt ved samme bordet.

Dermed tok det bare to dager før jeg hadde politiet på døra, sa vitnet.

Under fengselsoppholdet skal Kristin Kirkemo Haukeland også ha sagt at alle måtte vel forstå at sokken tilhørte Veronica Orderud. NTB

Vitnet innrømmet også at hun som gangjente i fengselet hadde smuglet ut et brev for Kristin Kirkemo Haukeland.NTB