Tor Kjærvik sa i sin prosedyre i Nes herredsrett torsdag at det ikke finnes noen holdepunkter for at Kristin Kirkemo Haukeland visste at tre personer skulle drepes da hun leverte våpnene hun hadde skaffet i Molde til Per og Veronica Orderud lille julaften 1998. Hun hørte ekteparet Orderud legge drapsplaner sammen med Lars Grønnerød lille julaften, men hun deltok ikke selv i planleggingen, og hun distanserte seg fra det hele våren 1999, hevdet Kjærvik. Han mente også at Haukeland har alibi for drapsnatten og at hun derfor måtte frifinnes for medvirkning til trippeldrap.

— Kan stille spørsmål - I ettertid kan man selvsagt stille spørsmål ved Kristins moral i denne saken. Hvorfor kontaktet hun ikke politiet da hun fikk høre om drapsplanene? Hvorfor hentet hun ikke tilbake våpnene hun hadde levert til Per og Veronica? Men det er ikke Kristins moral retten skal bedømme, det er hennes skyld, avsluttet Kjærvik sin prosedyre.

Tre og en halv timer tidligere innledet Kjærvik sin prosedyre med å hevde at det ikke finnes holdepunkter for at det var Haukeland som plasserte en sprengladning under Anne Orderud Pausts bil 15. juli 1998 og at hun derfor må frifinnes også for det såkalte bombeattentatet. Han viste til at det ikke finnes noen tekniske bevis, ingen fingeravtrykk, og ingen beslag som kan føres tilbake til Kristin i denne saken. Kjærvik mente at vitner som har hevdet at de har hørt Haukeland snakke om attentatet, har liten troverdighet.

— Det har vært viktig for påtalemyndigheten å få Kristin dømt på dette punktet fordi hun dermed vil få problemer med sin gode tro når hun senere leverer våpen til Per og Veronica, sa Kjærvik.

Ikke motiv Kristin hadde ikke noe motiv, verken for å drepe de tre menneskene i kårboligen på Orderud gård eller for å medvirke til at de ble drept, hevdet Kjærvik. Han viste til at Haukeland først mens hun satt varetektsfengslet fikk vite at ekteparet Orderud skulle ha satt opp et utkast til testament til fordel for hennes sønn.

— Men hadde Per og Veronica noe motiv? Ja, de hadde et åpenbart motiv. For dem var det bokstavelig talt ingen vei tilbake. De hadde forfalsket en underskrift i gårdstvisten, skjøtet på gården manglet vitner. De ville blitt avslørt og de ville mistet alt. Veronicas tidligere kjæreste har fortalt at hun var opptatt av status. Hva var vel han verd, en arbeidsledig vaktmester fra Ammerud, mot en gårdeier fra Sørumsand? Men Veronica visste ikke at Per ikke eide gården da hun kom dit....

Kjærvik beklaget at det ikke ble oppnevnt noen psykiatrisk sakkyndig i saken:

— En sakkyndig kunne kanskje gitt oss svaret på gåten Veronica Orderud. Hennes dagbok viser oss kynisme, hat og misnøye. Og hvem er det som har vist ekstrem impulskontroll og evne til å ha makt og kontroll over andre mennesker i denne saken?

Husket ikke alibiet Kjærvik beklaget overfor retten at han måtte omtale Haukelands alibi for drapsnatten:

— Dessverre må jeg bruke rettens tid på hennes alibi, fordi det har vært en strategi fra Per og Veronica Orderud og deres forsvarere å trekke hennes alibi i tvil. Det er forståelig at ekteparet vil flytte fokus bort fra seg når de to ikke har alibi, de har motiv, de er tatt i løgn og har forfalsket familiemedlemmers underskrift, sa Kjærvik.

Han stilte seg meget undrende til at Kristin i ti uker i varetekt ikke husker at hun selv skal ha planlagt et alibi for drapsnatten ved å plante sin mobiltelefon i bilen til en venn som kjørte aviser.

— Dette hører ikke noe sted hjemme i logikkens verden. Man må nesten være forsvarer for å skjønne at man kan ta i bruk et slikt argument, sa Kjærvik.

Han gikk selv gjennom telefonutskriftene for å sannsynliggjøre at det var Haukeland selv som brukte telefonen sin drapsnatten.

— Kristin har blitt det svarte får i denne saken. Ikke minst i mediene. Det er blitt hevdet at en tidligere narkoman nakenmodell ikke kan ha troverdighet. Men Kristin har ikke blitt tatt i løgn en eneste gang i denne saken. Hun har gitt politiet en rekke etterprøvbare opplysninger. Hvorfor har hun det? Fordi hun ikke har noe å skjule. Hun forteller sannheten, sa Kjærvik.NTB

HJEM: Orderud-saken fortsatte torsdag med prosedyre fra forsvarerne. Her er Kristin Kirkemo Haukeland på vei hjem etter rettsforhandlingenes slutt. Foto: Scanpix