• Kristin spurte meg fra halvsøsteren og typen hennes om jeg kunne ta livet av tre personer. Det sa Kristin Kirkemo Haukelands venn, Odd Helge Hoel, i retten tirsdag.

JOFRID EGELAND, NTBFrogner

Kirkemo Haukeland skal ha kommet med forespørselen til sin kamerat Odd Helge Hoel under et besøk hos ham i Trondheim kort tid etter det omtalte juleselskapet på Orderud gård i 1998. Kirkemo Haukeland tilbød Hoel å inngå proformaekteskap med henne slik at de kunne dele en leilighet hun skulle få for å drepe de tre personene, fortalte Hoel i retten tirsdag. — Jeg oppfattet det som om Kristins halvsøster og typen hennes skulle ta livet av de tre på grunn av arv, men jeg husker ikke så mye, sa Hoel.

Han fortalte at han svarte nei på forespørselen, og det ble ikke ble snakket mer om det.

-Jeg tok henne ikke alvorlig fordi vi ruset oss på amfetamin hver dag på den tiden, sa Hoel.

Stort mer enn dette husket ikke Hoel da han vitnet i Nes herredsrett tirsdag. Aktor Jørn S. Maurud måtte i stedet lese opp fra en langt mer detaljert politiforklaring som Hoel avga 17. juni 1999. Hoel husket ikke så mye fra denne forklaringen heller. Dette forklarte han med at han ikke hadde vært helt i slag da avhøret fant sted.

Hoel husket imidlertid at han skaffet Kirkemo Haukeland flere hundre kaliber .22-patroner i Molde rett før jul i 1998, men at han ikke så noe til de to pistolene hun skal ha kjøpt der.

Ønsket ny forklaring Hoel forklarte retten at han 30. november 1999, dagen etter at Kristin Kirkemo Haukeland ble løslatt, ba om nytt politiavhør for å korrigere feil han mente han hadde gjort i det første avhøret 17. juni hvor han var i så dårlig form. I det nye avhøret gikk han tilbake på at Kristin Kirkemo Haukeland selv skulle være med å utføre drapene.

-Grunnen til at Kristin spurte meg om å drepe de tre var at hun ikke skulle gjøre det selv, understreket Hoel.

I det nye avhøret var han også mer usikker på om det virkelig var en sammenheng mellom halvsøsteren, arvestriden og de tre planlagte drapene. Det var han også i retten. Hoel så ikke bort fra at han i det første avhøret kan ha trukket sammen ulike ting Kirkemo Haukeland skal ha fortalt ham.

- Marie skrev under Tidligere på dagen fortalte Espen Orderud retten at hans fetter Per Kristian Orderud har fortalt ham at det var Pers mor Marie som forfalsket en underskrift på kjøpekontrakten for Orderud gård. Per Kristian Orderud har i sin forklaring nektet å fortelle hvem som skrev under med farens navn på kjøpekontrakten. - Per fortalte meg etter drapene at han hadde gitt sitt ord til Marie på at han aldri skulle nevne det. Han ville ikke stille henne i et dårlig lys, men han har ikke lagt noen bånd på hva jeg skulle si til politiet, sa Espen Orderud.

Dagen før Per Kristian Orderud ble siktet for drapene snakket han med sin fetter om gårdstvisten. Fetteren sa i retten at Per ikke da nevnte noe om at det var oppnådd forlik i tvisten, men han nevnte at det var gjort forsøk på forlik.

Fetteren fortalte også at han reagerte på at Kristian Orderuds bror, Hans Orderud, bare få timer etter at han fant de tre drept, utpekte Veronica Orderud som den som sto bak.

Espen Orderud fortalte at han nektet å bli avhørt av politifolk på Sørum lensmannskontor fordi han følte at de allerede hadde tatt stilling til skyldspørsmålet i trippeldrapssaken: - Jeg reagerte sterkt da lensmannen dagen etter at Per og Veronica ble varetektsfengslet sa at "ja, nå har vi jo løst saken om et par dager".