Navnespekulasjonene skjøt fart onsdag kveld etter at det tidligere på dagen ble klart at de tre rødgrønne partiene er enige om grunnlaget for en ny regjering. Den såkalte Soria Moria-erklæringen blir presentert kl. 16 torsdag.

Påtroppende statsminister Jens Stoltenberg vil overhodet ikke kommentere navn, og sier at ringerunden til mulige statsråder ennå ikke er påbegynt. Han viser til at regjeringens sammensetning først blir meddelt kong Harald mandag.

Men de to store fjernsynsstasjonene viet mye tid til navn i sine debattprogrammer. Begge meldte at Halvorsen blir landets neste finansminister. Ingen av dem hadde åpne, navngitte kilder for sine opplysninger. Kommentatorene som var invitert, tok det også for gitt at det går den veien.

10-5-4

Det ser også ut til å være enighet, i det minste i mediene, om at statsrådsfordelingen i den nye regjeringen blir ti til Ap (inkludert statsministeren), fem til SV og fire til Senterpartiet. Minst halvparten av regjeringsmedlemmene skal være kvinner.

En del navn går igjen i spekulasjonene. Både Berlin-ambassadør Bjørn Tore Godal og FN-topp Jan Egeland nevnes som utenriksminister, en viktig stilling som Arbeiderpartiet skal fylle.

Andre Ap-politikere som ofte trekkes fram er Olav Akselsen (kanskje olje— og energi), Bjarne Håkon Hanssen og Trond Giske. Da er man allerede oppe i fem menn, og resten av Aps lag bør være kvinner.

Her nevnes Aps fylkesordfører i Finnmark, Helga Pedersen, som en kommende stjerne. Marit Nybakks navn har vært trukket fram i forbindelse med jobben som forsvarsminister. Hun var leder av forsvarskomiteen i forrige stortingsperiode. Andre som trekkes fram er Karita Bekkemellem, Sylvia Brustad og Anniken Huitfeldt.

Djupedal passer oppveksten

SV skal angivelig få fem statsrådsposter. Nestleder Øystein Djupedal synes påtenkt et nytt departementet for utdanning og oppvekst, mens tidligere partileder Erik Solheim trekkes fram i forbindelse med utviklingsdepartementet, som trolig får asyl- og innvandringspolitikk overført fra kommunal- og regionaldepartementet.

Heidi Sørensen kan være kandidat til jobben som miljøvernminister. Hun mistet plassen på Stortinget, men fortsetter uansett som folkevalgt ved at hun er vararepresentant for Halvorsen.

Det har vært sterk debatt innad i SV om det er fornuftig å ta den utsatte jobben som finansminister. Konklusjonen synes å være partiet ikke må frasi seg denne maktbastionen, selv om finansministeren ofte må si nei til gode ønsker fra andre statsråder, også partikolleger.

Senterpartiets leder Åslaug Haga regnes av de fleste kommentatorer som landets neste kommunalminister. Her vil hun få ansvaret for den svære kommunesektoren, Sps hjertebarn.

Marit Arnstad, som nå er gått ut av Stortinget, regnes som en sikker statsråd. Hun har bred erfaring fra Stortinget og kan brukes i flere stillinger. Tidligere stortingsrepresentant Terje Riis Johansen og nestleder Liv Signe Navarsete er også aktuelle kandidater for Sp.

FINANSMINISTER? SV-leder Kristin Halvorsen. FOTO: SCANPIX