Høyre er fornøyd med regjeringens tiltak for bygg— og anleggssektoren, men mener tiltakspakken er for dårlig på alle andre områder.

Høyre betegner dagens økonomiske tilstand som «full krise», og sier regjeringen bare makter å levere en halv pakke.

– Tiltakspakkens store svakhet er fraværet av tiltak som vil merkes på arbeidsplassene utenom bygg- og anleggssektoren: Regjeringen bruker bare halvparten av virkemidlene i verktøykassen, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner i en pressemelding.

– Det er skuffende at regjeringen ikke engang har trukket tilbake skatteskjerpelsene som ble innført ved nyttår, og som rammer mange arbeidsplasser, sier Sanner videre.

Han mener dessuten at regjeringen ikke gjør nok for å skape ny optimisme gjennom skattelettelser til enkeltpersoner, og sier Høyre er usikker på om tiltakspakken er stor nok.